Ῥατσιστικὴ βία τὸ …κυνήγι (καὶ τοῦ εἰσαγωμένου) ἐγκλήματος!!!

Ὅταν ἐσκοτώθη ὁ ἐγκληματίας Κόλα, τὰ φιλαράκια τοῦ Τσίπρα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΚΕΕΡΦΑ) εἶχαν λυσσάξει κι μιλοῦσαν γιὰ τάγματα θανάτου, γιατί θεωροῦσαν πὼς ὅλοι οἱ κακοποιοὶ πρέπει νὰ σκοτώνουν καὶ νὰ κλέβουν ἀνεξέλεγκτα.
Συνέχεια

Γιατί μᾶς φέρνουν ἕναν νέο …«ἐμφύλιο»;

Μά, διότι, εἶναι ὤρα νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ πολλοὺς ἐνοχλητικούς. Εἶναι δῆλα δὴ ὥρα, μὲ πρόσχημα, τάχα μου-τάχα μου, ἔναν ἐμφύλιο, νὰ ξεκινήσουν ἐκτεταμένες ἐκκαθαρίσεις, μὲ πρόσχημα (λέει) τὰ …μίση καὶ τὰ πάθη. Μίση καὶ πάθη ὅμως ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ ποὺ προβάλλονται μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ εἶναι, στὴν ὤρα, του, ἕτοιμο τὸ ἀναγκαῖον σκηνικόν.
Χρήσιμοι ἠλίθιοι, σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἰδιαιτέρως φανατικοί, συμπληρώνουν τὸ σκηνικό.
Κόκκινοι, γαλάζιοι, πράσινοι, πορτοκαλί, ῥοζουλί, μαῦροι ἢ πολύχρωμοι τραμποῦκοι, μὰ πάντα τραμποῦκοι.

Συνέχεια

Ὥρα ὀρθῆς χρήσεως τοῦ …ἀντιῤῤατσιστικοῦ νόμου!!!

Ὁ ἀντιῤῥατσιστικὸς νόμος μπορεῖ νὰ γίνῃ μπούμερανκ γιὰ τοὺς φασίστες ποὺ τὸν καταχρῶνται.
Ἐὰν φτιαχθῇ ἕνα «Παρατηρητήριο Ῥατσιστικῶν Ἐγκλημάτων Κατὰ τῶν Ἑλλήνων», ποὺ θὰ κυνηγᾶ ἀπηνῶς ὅσους λὲν ὁ,τιδήποτε ἀπαξιωτικὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Ψυχοπαθεῖς ἀλληλοδιαπλεκόμενοι ὠθοῦν τὴν Τουρκία νὰ μᾶς κτυπήσῃ!!!

Λέω καὶ ξαναλέω: τὸ ἀντικαπνιστικὸ εἶναι μῖτος, καὶ καλὰ θὰ κάνετε νὰ τὸ παρακολουθεῖτε.

Tὸ 2014 ὁ Michael Bloomberg (πρώην δήμαρχος τῆς Ν. Ὑόρκης, γνωστὸ χρηματοπαράσιτο καὶ ἀκόμη γνωστότερο ἀντικαπνιστικὸ παράσιτο-ἐγκληματίας) χρηματοδότησε τὸν Ἐρντογὰν καὶ τὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς του μὲ 600 ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ καπνοαπαγόρευση.

Συνέχεια

Ἀπαγόρευσις ῥατσιστικῶν συμβόλων;

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνησις σκέφτεται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν σημαία τοῦ Νότου ὡς ῥατσιστικὸ σύμβολο.

Ἐὰν εἶσαι ἠλίθιος ἢ ἀνιστόρητος σίγουρα πιστεύεις αὐτές τις ἀνοησίες.

Αὐτὴ ἡ σημαία δὲν εἶναι ἔνα ῥατσιστικὸ σύμβολο. Συνέχεια