Ἀπαγόρευσις ῥατσιστικῶν συμβόλων;

Ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνησις σκέφτεται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν σημαία τοῦ Νότου ὡς ῥατσιστικὸ σύμβολο. Ἀπαγόρευσις ῥατσιστικῶν συμβόλων;

Ἐὰν εἶσαι ἠλίθιος ἢ ἀνιστόρητος σίγουρα πιστεύεις αὐτές τις ἀνοησίες.

Αὐτὴ ἡ σημαία δὲν εἶναι ἔνα ῥατσιστικὸ σύμβολο.
Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τῆς Ἀμερικὴς δὲν εἶχε σχέση μὲ τὰ δικαιώματα τῶν μαύρων, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει σήμερα.
Ἐπίσης πολλοὶ μαῦροι καὶ ἰθαγενεῖς πολέμησαν μὲ τοὺς Νοτίους.
Ἄκομα ἔτσι, ἱστορικὰ νὰ τὸ ποῦμε κι αὐτό, ἡ πρώτη της μορφὴ ἤταν σταυρός, ἀλλὰ ἄλλαξε καὶ ἔγινε Χ γιὰ νὰ μὴν προσβάλλεται ἡ ἑβραϊκὴ μειονότητα τοῦ κράτους τοῦ Νότου.
Αὐτὰ τὰ ὁλίγα, ἱστορικά.

Περὶ ἠλιθιότητας τώρα…
Κάθε σημαία ποὺ συμμετέχει σὲ ἔναν πόλεμο, γίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων ῥατσιστικὸ σύμβολο.
Τί νά γίνῃ;
Ἂν βέβαια νικήσῃς, γράφεις ἐσὺ τὴν ἱστορία.
Εἶναι ὅμως καὶ ἄλλα πράγματα ποὺ ἐκπροσωπεῖ.

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply