Ὥρα ὀρθῆς χρήσεως τοῦ …ἀντιῤῤατσιστικοῦ νόμου!!!

Ὁ ἀντιῤῥατσιστικὸς νόμος μπορεῖ νὰ γίνῃ μπούμερανκ γιὰ τοὺς φασίστες ποὺ τὸν καταχρῶνται.
Ἐὰν φτιαχθῇ ἕνα «Παρατηρητήριο Ῥατσιστικῶν Ἐγκλημάτων Κατὰ τῶν Ἑλλήνων», ποὺ θὰ κυνηγᾶ ἀπηνῶς ὅσους λὲν ὁ,τιδήποτε ἀπαξιωτικὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Ἔχουμε ἀνεχθεῖ νὰ καθυβριζόμεθα ἀπὸ ὑποκείμενα σὰν τὸν Δήμου, τὸν Βαλλιανάτο, τὸν Νᾶσο Θεοδωρίδη καὶ τοὺς ὑπολοίπους («οἱ Ἕλληνες εἶναι ῥατσιστές… ὑπανάπτυκτοι… τεμπέληδες… κλέβουν… κλπ»,) καὶ ἀντὶ νὰ τοὺς καθίζουμε στὸ σκαμνί, ὅπως ἔχουμε πλέον τὸ δικαίωμα, προσπαθοῦμε ἁπλῶς νὰ τοὺς ἀποδείξουμε ὅτι εἶναι ἐμπαθεῖς καὶ ἀνθέλληνες.
Αὐτὸ τέλος. Δὲν θὰ ξανανοίξουν τὸ βρωμόστομά τους γιὰ Ἕλληνες, ἢ θὰ κάνουν παρέα στὸν Παλαιοκώστα στὴν στενή.

Εἶναι πανεύκολος ὁ ἐντοπισμός τους.
Ἐὰν βάλῃς σὰν keywords «Δήμου» καὶ «Ἕλληνες» τὸ μόνον ποὺ θὰ βρῆς εἶναι ἕνας ὀχετὸς ἀπὸ ῥατσιστικὰ σχόλια.
Ὁ κύριος Δήμου λοιπὸν καὶ ὅλοι οἱ «Δήμου», ἢ θὰ σκάσουν for good, ἢ θὰ παραπέμπονται.

Χαρίτων Χαριτωνίδης

εἰκόνα

(Visited 221 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὥρα ὀρθῆς χρήσεως τοῦ …ἀντιῤῤατσιστικοῦ νόμου!!!

 1. Ένας από αυτούς που πρέπει να τιμωρηθεί βάσει του αντιρατσιστικού νόμου, είναι και ο πρώην Υπ. Παιδείας Ν. Φιλης, ο οποίος μηνύθηκε ατομικά και ομαδικά τουλάχιστον 6 φορές διότι αρνήθηκε τη γενοκτονία των Ποντιων.

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4285
  Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α ́ 139) και προσαρμο− γή του στην απόφαση − πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορι− σμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξε− νοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλ− λες διατάξεις.http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Ik2xQr3jIkg%3D&tabid=132

  Άρθρο 2
  Δημόσια επιδοκιμασία ή άρνηση εγκλημάτων
  1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρ− νείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων γενο− κτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, του Ολοκαυτώματος και των εγκλημά− των του ναζισμού που έχουν αναγνωριστεί με αποφά− σεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων και η συμπεριφορά αυτή στρέφεται κατά ομάδας προ− σώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές κατα− βολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, όταν η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχει απειλητικό ή υβριστικό χαρακτήρα κατά μίας τέτοιας ομάδας ή μέλους της, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.

  ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν.ΦΙΛΗ ΕΔΩ:

  Υπόθεση Φίλη: ΠΟΙΑ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ ;;;

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/06/29/υπόθεση-φίλη-ποια-ασυλια-και-πρασινα-α/

Leave a Reply