Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Χαμένα στρέμματα ποὺ …εὑρέθησαν!!!

Τόσα χρόνια δὲν ἤξεραν ἡ ἀριστερά τους τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά τους…
Μόλις μπήκαμε στὰ Μνημόνια ἔχουν καταγράψη καὶ κάθε πότε ἀλλάζουμε …βρακί!!!

Κλᾶφτε τὰ στρεμματάκια… Θὰ τὰ …«ἀξιοποιήσουν» καταλλήλως!!!

Χαμμένα στρέμματα ποὺ ...εὑρέθησαν!!! Συνέχεια

Τί εἴπαμε πώς σημαίνει παραγωγικότης;

Μήπως νά σημαίν βιομηχανική παραγωγή; λλά χουμε μες δ τέτοιο πργμα; Πο νά τό εὕρουμε; Πέρασε τ μΠΑτΣΟΚ κα τ ἐσάρωσε λα…
Μήπως νά σημαίν μεταποίησις; Τς τς τς… Κακς κουβέντες γράφω σήμερα! Μόνον κινεζικὰ προϊόντα πλέον! Μόνον! Ἐὰν δν χρησιμοποιομε τ κινεζικά, θ μς στείλουν γιργτες στν κόλασιν τν ρυχείων τς Κίνας! Συνέχεια