Ὁ ἐκλεκτὸς τῆς χούντας καὶ τοῦ Τσίπρα

Ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἀνεκοίνωσε τὴν Πέμπτη ἡ κυβέρνησις Τσίπρα, κατηγορεῖται γιὰ σχέσεις μὲ τὴν χούντα.

Ὁ ἐκλεκτὸς τῆς χούντας καὶ τοῦ Τσίπρα1 Συνέχεια

Τὸ μεγάλο κόλπο (ποὺ πάει νὰ ξανὰ γίνῃ)!

Κόλπο γραψα;

Λάθος…
Ατ δν εναι κόλπο! Μεθοδολογία εναι!
Εναι συστηματικντιμετώπισις μναν συγκεκριμένον τρόπο, λαν κα λαν, αἰῶνες π αώνων, μ μοναδικν κα κύριον στόχον τους ν κρατον τς ξουσίες ποχουν πεξαιρέσει! Ναί, χουν πεξαιρέσει π νομίμους κα δικαίους κατόχους. (Δν θ τναλύσω σήμερα περισσότερον. Καίει τ θέμα!) Συνέχεια