Τὰ ἐπίθετα εἰς -ίνης κρύβουν κάτι πού πρέπει νά μάθουμε;

Τί νά σᾶς πῶ;
Δύο ἄτομα ποὺ γνωρίζω, μὲ ἐπίθετα εἰς -ίνης, δὲν μοῦ φαίνονται γιὰ …φορεῖς κακῶν μαντάτων.
Ἀλλὰ αὐτὰ πιστεύω ἐγώ… Ἴσως νὰ πέφτω κι ἔξω… Δὲν ξέρω… Πάντως οὐδέποτε θὰ μποροῦσα νὰ ὁμαδοποιήσω ἔτσι, λόγῳ.
Παρὰ ταὔτα ὅμως, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω πὼς οἱ παρακάτω «συμπτώσεις» παρὰ εἶναι …συμπτώσεις, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς δικές μου ἀντοχές…
Διαβᾶστε κι ἀποφασίστε… Συνέχεια

Ἱστορίες κατασκοπείας μὲ τὸν Μποδοσάκη.

Μποδοσάκης λοιπὸν σήμερα. 
Ἤ ὀρθότερα, Πρόδρομος Ἀθανασιάδης. Μποδοσάκης ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, λόγῳ τῆς ἐμπορικῆς του ἰδιότητος.
Ὁ Πρόδρομος Ἀναστασιάδης λοιπόν, ἦταν ἕνα πρόσωπο ἀμφιλεγόμενον!
Μὲ πάρα πολλὲς κατηγορίες στὴν πλάτη του, γιὰ κατασκοπεία κυρίως, εἰς βάρος διαφόρων, ἀλλὰ ὄχι μόνον.
Συνέχεια

Τὸ μεγάλο κόλπο (ποὺ πάει νὰ ξανὰ γίνῃ)!

Κόλπο γραψα;

Λάθος…
Ατ δν εναι κόλπο! Μεθοδολογία εναι!
Εναι συστηματικντιμετώπισις μναν συγκεκριμένον τρόπο, λαν κα λαν, αἰῶνες π αώνων, μ μοναδικν κα κύριον στόχον τους ν κρατον τς ξουσίες ποχουν πεξαιρέσει! Ναί, χουν πεξαιρέσει π νομίμους κα δικαίους κατόχους. (Δν θ τναλύσω σήμερα περισσότερον. Καίει τ θέμα!) Συνέχεια

Ὁ ἀνίκανος ἢ ὁ ἀνθέλλην φὸν Δημητράκης;

Ποιός εἶναι λοιπόν αὐτός ὁ, κατὰ τὸν πρωθυπουργόν μας, τόσο ἄξιος νέος ἄνδρας, ποὺ ἀνέλαβε τὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν καὶ τὸ κατήντησε ὐπουργεῖον ἐξωφρενικῶν; Μήπως κάποιος μὲ πολλὲς περγαμηνές; Ἱκανότητες; Γνωριμίες;

Ἂς τὰ πάρουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή καλλίτερα.

Ὁ Δημήτρης Δρούτσας γεννήθηκε στὴν Λευκωσία, στὶς 5 Ὀκτωβρίου 1968, βάσει αὐτῶν ποὺ ἀναγράφονται στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ μΠΑτΣΟΚ. Ἀπὸ μητέρα Αὐστριακή καὶ πατέρα Ἑλλαδίτη. (Ἰνφογνώμων)

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ξεκίνησε, το 1994, την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως βοηθός καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης («Forschungsinstitut für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien»).

Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις, Συνέχεια

Ὁ Βενιζέλος ἀπὸ ποιόν πλανήτη μᾶς ἦλθε; (ΑΟΖ)

Ὁ Βασίλης Μαρκεζίνης κι ὁ Θεόδωρος Καρυώτης, ἔχουν φάει τὰ δάκτυλά τους στὰ πληκτρολόγια γιὰ νὰ μᾶς μάθουν τὶ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ΑΟΖ. Ἔχουν λείωσει τὰ παπούτσια τους στὸ πήγαινε κι ἔλα, γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσουν τὸ μεγάλο θέμα τῆς ΑΟΖ. Ἔχουν χύσει ποτάμια ἱδρώτα γιὰ γιὰ κατανοήσουμε τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ ΑΟΖ. 

Καὶ τελικῶς, έμεῖς οἱ κοινοί θνητοί, μάθαμε, κατανοήσαμε, ἀντιληφθήκαμε, μάλιστα σὲ τόσο καλό σημεῖο, ποὺ μποροῦμε πλέον νὰ τὴν παρουσιάσουμε καὶ σὲ ἕνα μικρό Συνέχεια