Ξύπνησαν καὶ οἱ «οἰκολΩγοι»!!!

Ἐν τάξει…
Εἴπαμε βρὲ παιδιὰ νὰ πέσουν οἱ μάσκες, ἀλλὰ ἐσεῖς πιὰ ξεγυμνωθήκατε τελείως!!!

Συνέχεια

Θά μᾶς φᾶν οἱ …ἀρκοῦδες;

Ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων, πολλῶν ἑκατομμυρίων, μὲ πρόσχημα τὶς διασώσεις τῆς ἀρκούδας, τοῦ λύκου, τῆς καλιακούδας, τῆς κόμπρας, τοῦ κροκοδείλου καὶ γενικῶς ὁποιουδήποτε εἴδους ἀπειλεῖται στὸν πλανήτη…. Γνωστὸν ἄλλως τὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ τοὺς ἡμετέρους τους….
Λεφτά, ποὺ εἶτε μὲ τὴν μορφὴ δανεικῶν (καὶ …ξεχασμένων) εἶτε μὲ τὴν μορὴ τῆς χορηγίας, χάνονται διὰ παντός. Νὰ φᾷν καλὰ ὄλα τὰ καλὰ παιδιά… Κι αὐτοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους…
Παράδειγμα θέλετε;
Ἀρκτοῦρος. Δῆλα δὴ καὶ ὁ μπουτάριος…

Τὸ σκοτεινὸ πρόσωπο τῶν οἰκολογικῶν κομμάτων.

Τhe Green Man: νεοπαγανιστικὴ θεότης/σύμβολον

Τὰ παρακάτω, ποὺ εὑρῆκα στὸν Θεόδοτο, εἶναι σὲ ἀρκετοὺς γνωστά. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχουμε κάνει ἔως σήμερα, εἶναι νὰ τὰ συγκεντρώσουμε ὅλα μαζύ, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσουμε μίαν σφαιρικότερη εἰκόνα, ἀναφορικῶς μὲ τὸν ῥόλο τῶν «πρασίνων» γενικῶς!
Ἀναφερόμαστε φυσικὰ στοὺς ἰδίους «πρασίνους»  ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐξάπλωσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀλλὰ κόπτονται γιὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς αὐταρκείας μας. 
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ παύουν λειτουργία ἐργοστασίων, καταδικάζοντας στὴν ἀνέχεια ἐκατοντᾶδες ἀνθρώπους, ἀλλὰ κόπτονται γιὰ τὸ ἐὰν ὁ τόνος τῆς Ἰρλανδίας συλλαμβάνεται μὲ δίκτυα ἤ μὲ ἄγκιστρα.  Συνέχεια