Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ «Ἡ μεγάλη Ἀντικατάστασις»

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔφθασε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο κάποιου κου Ἠλία Ἠλιοπούλου, ἱστορικοῦ (διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου), μὲ τίτλο «Ἡ Μεγάλη Ἀντικατάστασις» καὶ ὑπότιτλο: «Εἰσβολή, Ἐποικισμός, Ἐξισλαμισμὸς καὶ Ἐθνοπολιτικὴ Ἀναδιάταξις τῆς Ἑλλάδος καὶ  τῆς Εὐρώπης».
Τὸ βιβλίον κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον, ἀκριβῶς διότι ὡς ἐξώφυλλόν του ἔχει μίαν εἰκόνα φανατικῶν, δὲν θὰ τὸ ἐπέλεγα γιὰ μελέτη. Ἐν τούτοις, ἐφ΄ ὅσον ἤδη τὸ διέθετα, ἀπεφάσισα νὰ τὸ καταπιασθῶ μαζύ του καί, τελικῶς, νὰ …ξαφνιασθῶ εὐχάριστα γιὰ τὸ ἐπίπεδον τεκμηριώσεως τῆς ἐρεύνης τοῦ κου Ἠλιοπούλου. Συνέχεια

Διαθέτει μεγάλη …ἐμπειρία ἡ Δύσις στὶς δολιοφθορὲς κατὰ Συρίας!!!

Τὸ «Παρατήρητήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιὰ τὴν Συρία» ἔλαβε κοντὰ στὶς 200.000 λίρες Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔλαβε £194,769.60…

Συνέχεια

Ῥαββίνων …«εὐαισθησίες»!!!

Ὀγδόντα νεκροὶ στὴν Συρία καὶ ἑνενῆντα ῥαββίνοι ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὸν Τρᾶμπ γιὰ νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Συρία (πρᾶγμα ποὺ ἔκανε!).

Τὸ 2014 ὅμως τὸ Ἰσραὴλ ἐδολοφόνησε περίπου 1500 Παλαιστινίους, ἀνάμεσά τους καὶ πεντακόσια (500) παιδιά.
Οἱ ῥαββίνοι εἶχαν …σοβαρότερες ἀσχολίες καὶ δὲν ἐπρόλαβαν νὰ στείλουν ἐπιστολὴ στὸν Ὀμπάμα γιὰ νὰ βομβαρδίσῃ τὸ Ἰσραήλ. Συνέχεια

Διεκδικοῦν καὶ κερδίζουν τὸ νερὸ τῆς Δαμασκοῦ οἱ Σύριοι

Ὁ Συριακὸς Στρατὸς ἔφθασε στὴν πηγὴ Ain Fijeh, βορειοδυτικὰ τῆς πρωτευούσης Δαμασκοῦ, σήμερα, ἀναρτώντας καὶ πάλι τὴν Συριακὴ σημαία ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή, ἐφ΄ ὅσον ἐπροηγήθη ἕνα μῆνας μαχῶν μὲ τοὺς τζιχαντιστές, Συνέχεια

Ἐκκαθαρίσεις στὴν Δαμασκό…

Αναφέρουν ότι η ISIS εκτέλεσε 175 από τους 300 ομήρους που απήγαγε από βιομηχανία τσιμέντου κοντά στην Δαμασκό.

Ἐκκαθαρίσεις στὴν Δαμασκό...1

300 άνθρωποι απήχθησαν και μετακινήθηκαν βίαια, χωρίς κάποιος κανένας δορυφόρος να δει το παραμικρό.
Ούτε φυσικά το Ισραήλ θα βοηθούσε αμάχους της Συρίας εναντίον των δικών του μισθοφόρων.
Συνέχεια

Ἕτοιμη ἡ «ἀνθρωπιστικὴ» παρέμβασις γιὰ τὴν Συρία!

Κάτι ἀνάλογον μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ παρέμβασι στὴν Σερβία, στὴν Λιβύη, στὸ Ἰράκ, στὸ Ἀφγανιστάν, στὴν Σομαλία… 

Τόσος «ἀνθρωπισμός»!!! Περισσεύει! Δὲν ξέρουμε πλέον τὶ νὰ τὸν κάνουμε! 

Συνέχεια