Διεκδικοῦν καὶ κερδίζουν τὸ νερὸ τῆς Δαμασκοῦ οἱ Σύριοι

Ὁ Συριακὸς Στρατὸς ἔφθασε στὴν πηγὴ Ain Fijeh, βορειοδυτικὰ τῆς πρωτευούσης Δαμασκοῦ, σήμερα, ἀναρτώντας καὶ πάλι τὴν Συριακὴ σημαία ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή, ἐφ΄ ὅσον ἐπροηγήθη ἕνα μῆνας μαχῶν μὲ τοὺς τζιχαντιστές, ὡστὲ νὰ ἀνακαταληφθῇ αὐτὴ ἡ περιοχὴ καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν τροφοδοσία ποσίμου νεροῦ στὴν Δαμασκό.

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply