Διαθέτει μεγάλη …ἐμπειρία ἡ Δύσις στὶς δολιοφθορὲς κατὰ Συρίας!!!

Τὸ «Παρατήρητήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιὰ τὴν Συρία» ἔλαβε κοντὰ στὶς 200.000 λίρες Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔλαβε £194,769.60…

πηγὴ

 Ἀλλά, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ τίθεται στὸ στόχαστρο ἡ Συρία.

Σὰν νὰ μὴ πέρασε μία ἡμέρα!!!
Πίσω, στὸ 1957, Η.Π.Α. καὶ Μεγάλη Βρεταννία, προσπαθοῦσαν (νὰ κάνουν) ὅ,τι κάνουν καὶ σήμερα στὴν Συρία!!!
(Δολιοφθορές, στημένα «πολεμικὰ περιστατικά» σὲ συνοριακὲς γραμμές, ἐξαγορὰ «καταλλήλων» καὶ «χρησίμων» προσώπων, προπαγάνδα, δολοφονία ἡγετικῶν στελεχῶν καί, στὸ βάθος, ὅπως τώρα, ἔτσι καὶ τότε, ἕνα πετρελαϊκὸς ἀγωγός…!!!)

Nearly 50 years before the war in Iraq, Britain and America sought a secretive “regime change” in another Arab country they accused of spreading terror and threatening the west’s oil supplies, by planning the invasion of Syria and the assassination of leading figures.
Newly discovered documents show how in 1957 Harold Macmillan and President Dwight Eisenhower approved a CIA-MI6 plan to stage fake border incidents as an excuse for an invasion by Syria’s pro-western neighbours, and then to “eliminate” the most influential triumvirate in Damascus.

πηγὴ

Δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος πιὰ αὐτὲς οἱ …«συμπτώσεις»!!!

Πᾶμε λοιπὸν ἀκόμη μία φορά, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀκόμη ἐμπεδώση…

πηγὴ

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply