Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [3]

Τὸ τρίτον μέρος τοῦ «ἀφιερώματος» στό «ἄγνωστό μας» ΕΛΙΑΜΕΠ ἀπό τὸν Χριστοφόρο.

Σημαντικό: Πρέπει ὅλοι μας νὰ καταλάβουμε τὸ ὅτι τὰ σημερινά «χάλια» τῆς παιδείας (γιὰ τὴν ὁποίαν τόσο κόπτονται τόσοι καὶ τόσοι!!!) εἶναι κάτι ποὺ ὡς σχέδιο ἔχει ξεκινήσει ἀπό πολύ νωρίς.

Κουλουμπής, Βενιζέλος (Τούρκογλου ἢ Τουρκοτζόγλου), Παπανδρέου (Ἀνδρέας καὶ Γιῶργος), Μητσοτάκης, Σβολόπουλος, Κωφός κι ὅλες οἱ οὐρές τους, εἶναι μερικά ἀπό  τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἀποδομήσει τόν ἕνα πυλώνα στόν ὁποῖον βασίζεται ἡ ἐθνική μας συνείδησις καὶ ταυτότης.

Συνέχεια