Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Τώρα φθάσαμε στὸ καλλίτερο!!! Μπαμπινιώτης!!! Ὁ «ἀγαπημένος» πολλῶν καὶ ἰδίως ἐμοῦ!!!

Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ποὺ λέγεται μάλιστα καὶ «γλωσσολόγος» εἶναι ὁ κύριος (ἐπισήμως) ὑπεύθυνος τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῆς γλώσσης μας!!! Αὐτὸς, ποὺ ὅταν κάποτε οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Κοπανός, διεπίστωσαν πώς ἡ ὀνομασία τῆς περιοχῆς τους ἐπί Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου ἦταν Μίεζα, στὴν ὁποίαν ἐδίδαξε ὁ ἐπίσης μεγάλος διδάσκαλος Ἀριστοτέλης, αἰτήθησαν στὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ   νὰ ἀλλάξουν τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ τους!! Τὶ ἀπεφάνθη ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, πολύς κύριος Μπαμπινιώτης; «τὸ ὄνομα Μίεζα δὲν εἶναι ἑλληνικό!!» Ὢωωωω, ναὶ!! Αὐτό εἶπε!!! Ὁ καθηγητής!!!

Αὐτὸς ποὺ τὸ αὐγὸ τό ἔκανε ἀβγό, τὸ αὐτί ἀφτί, τό χρῶμα χρόμα, τήν βρώμα, βρόμα καὶ γενικῶς, ἄλλαξε τὰ φῶτα σὲ κάθε ἑλληνικὴ λέξι πρὸ κειμένου νὰ πάρῃ τὸ χρῆσμα ἀπό τὰ ἀφεντικά του!!! Δὲν τὸ ἔλαβε ὅμως!!! Κι αὐτό τό πληρώνουμε ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας!!  Βέβαια τώρα τελευταῖα κάποιες λέξεις ξαναποκτοῦν τὴν ἱστορική τους ὀρθογραφία… Ἀνακαλεῖ βλέπετε!  Πόσες γενεές κατέστρεψε στὸ μεταξύ;

Συνέχεια

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [3]

Τὸ τρίτον μέρος τοῦ «ἀφιερώματος» στό «ἄγνωστό μας» ΕΛΙΑΜΕΠ ἀπό τὸν Χριστοφόρο.

Σημαντικό: Πρέπει ὅλοι μας νὰ καταλάβουμε τὸ ὅτι τὰ σημερινά «χάλια» τῆς παιδείας (γιὰ τὴν ὁποίαν τόσο κόπτονται τόσοι καὶ τόσοι!!!) εἶναι κάτι ποὺ ὡς σχέδιο ἔχει ξεκινήσει ἀπό πολύ νωρίς.

Κουλουμπής, Βενιζέλος (Τούρκογλου ἢ Τουρκοτζόγλου), Παπανδρέου (Ἀνδρέας καὶ Γιῶργος), Μητσοτάκης, Σβολόπουλος, Κωφός κι ὅλες οἱ οὐρές τους, εἶναι μερικά ἀπό  τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἀποδομήσει τόν ἕνα πυλώνα στόν ὁποῖον βασίζεται ἡ ἐθνική μας συνείδησις καὶ ταυτότης.

Συνέχεια