Τὰ ΦΕΚ…

Τά γνωρίζετε;
Εἶναι αὐτὰ τὰ ἐπίσημα κρατικὰ ἔγγραφα, ποὺ δημοσιεύονται ἀπὸ τὸ «Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖον» καὶ οὐσιαστικῶς μᾶς κοινοποιοῦν ὅλους τοὺς νόμους, τὶς ὑπουργικὲς ἀποφάσεις μὰ καὶ τὸ πῶς ἀκριβῶς τὰ …«ξεφτέρια» μας μᾶς λεηλατοῦν καὶ μᾶς δουλοποιοῦν…
Τὰ ΦΕΚ εἶναι πολύτιμα ἔγγραφα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς πολῖτες, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς δίχως τους θὰ μέναμε στὸ ἀπόλυτον σκοτάδι γιὰ τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» τους.
Ὅμως, ἐπίσης, τὰ ΦΕΚ εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι ΘΕΛΟΥΝ νὰ μάθουμε, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γιὰ ἐμᾶς, χωρὶς ἐμᾶς.
Παραμένουν ὅμως πάντα  αὐστηρῶς ἐλεγχόμενα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ συντάσσουν.  Συνέχεια

Σύμβασις COOPER. Ἡ ἀλήθεια καί τά ψέμματα!

Ἡ σύμβασις COOPER μέ ἀπησχόλησε, ὃπως καί ἀρκετούς ἂλλους φαντάζομαι. Μόλις ὃμως κατάφερα νά τήν μελετήσω καί νά σᾶς μεταφέρω τίς πληροφορίες πού ἀπεκόμισα. Ἐδῶ κι ἀρκετόν καιρό τὴν ἀναζητοῦσα, πρό κειμένου νά καταλάβω τί ἀκριβῶς ἒχει παραχωρήσει (ἢ ἀκόμη κι ἐκχωρήσει) τό Ἑλληνικόν Δημόσιον.

Τά συμπεράσματά μου; Ἡ σύμβασις εἶναι ἒως καί τά ἂρθρα 49, μία ἀξιοπρεπεστάτη συμφωνία.

Ἀπό τό ἂρθρον 50 ξεκινοῦν κάποιες «ἰδιαίτερες»  παραχωρήσεις ἀλλά καί αὐτές δέν εἶναι τόσο ἐπιζήμιες γιά τήν Ἐθνική Οἰκονομία, ἐὰν σκεφθοῦμε πώς ὑπεγράφῃ σέ μίαν περίοδο πού ὁ Μεταξᾶς καί ἡ κυβέρνησίς τουἐναγωνίως ἀνεζήτουν χρήματα καί πόρους γιά νά στήθῇ ἡ πολεμική μας μηχανή.

Συνέχεια