Φεμινίστριες (κατὰ τοξικῆς ἀῤῥενωπότητος) ἀπέναντι σὲ γυναῖκες πολεμιστὲς

Ἐμπρὸς στὸ Σύνταγμα μπορεῖτε νὰ διακρίνετε τὴν Ἰάσμη, κόρη τῆς Μυγδάλως ἀπὸ τὰ Μπουρνέικα Ἀρκαδίας ποὺ κατέβηκε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἔχουν ἀποχωρητήριο μέσα στὸ σπίτι τους τὸ 1965.

Τὴν Ἰοκάστης, κόρη τῆς Γαρουφαλιᾶς ἀπὸ τὸ Τρίδρομο τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, ποὺ ἔφτιαξαν ἀποχωρητήριο στὸ σπίτι τουςμὲ τὸ δάνειο τοῦ Παπαδοπούλου τὸ 1969 καὶ κατέβηκε στὴν Ἀθήνα γιατί ὁ πατέρας της διῳρίσθη κλητὴρ στὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν καί…
Συνέχεια

Φεμινισμὸς κατὰ μητρότητος

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρηκολούθησα τὴν γέννα ὀκτὼ κουταβιῶν, μὰ κυρίως τὴν φροντίδα, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν στοργὴ ποὺ ἐπέδειξε ἡ σκυλομάννα σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ νεογέννητα χωριστά.

Ἦταν, ὅπως πάντα, ἕνα ὑπέροχο θέαμα. Ἕνα θέαμα πού, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ὑπαγορεύει ἡ Φύσις σὲ κάθε ἔμβιον ὄν καί, ἰδίως στὶς σκύλες. Εἶναι μάλιστα τόσο κορυφαία ἡ στιγμὴ τῆς γέννας αὐτῆς, ποὺ γιὰ νὰ διδαχθοῦν ἰατροὶ ὡς μάθημα, τὴν γέννα, τὴν κοπὴ τοῦ ὀμφαλίου λώρου καὶ τὴν μετέπειτα φροντίδα τῶν νεογνῶν, παρακολουθοῦν τὴν σκυλίσια γέννα, σὲ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου. Συνέχεια

Ζητιανεύοντας σπέρμα

Ἂν ἐρωτήσῃς ὁποιανδήποτε σύγχρονη κοπέλλα: «τί θέλεις νά γίνῃς ὅταν μεγαλώσῃς;» – οὐδὲ μίαν πρόκειται νὰ σοῦ ἀπαντήσῃ σύζυγος καὶ μητέρα. Μία φοιτήτρια πλέον δὲν προβλέπεται νὰ παντρευθῇ πρὶν νὰ τελειώσῃ τὶς σπουδές της, ἡ καριέρα πάντα προηγεῖται. Ἡ οἰκογένεια δὲν θεωρεῖται ἀρκετὰ φιλόδοξο ὄνειρο γιὰ μίαν κοπέλλα. Εἰδικὰ ὁ ῥόλος τῆς νοικοκυρᾶς θεωρεῖται ὅ,τι πιὸ ὑποτιμητικό. Ἀντιθέτως, τὸ νὰ φέρεται ἡ γυναῖκα σὰν ἄνδρας (σεξουαλικὰ ἐπιθετική, ἀνόητες κοκκορομαχίες), νὰ μιλάει σὰν ἄνδρας («μαλάκα», «στ’ ἀρχίδι@ μου») καὶ να σκέφτεται σὰν ἄνδρας (μὲ δῆθεν βαθεῖς στοχασμούς, ἀντὶ γιὰ τὸ γυναικεῖο ἔνστικτο, ποὺ τὴν κάνει καὶ καλλίτερο κριτή χαρακτήρων) εἶναι ἔνδειξις ἀπελευθερώσεως. Ὡστόσο, δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάτι πιὸ ὑποτιμητικὸ γιὰ μίαν γυναῖκα ἀπὸ τὸ νὰ φέρεται σὰν ἄνδρας. Συνέχεια

Δίκτυον σοσιαλιμπερὰλ παραπληροφορήσεως, χειραγωγήσεως καὶ τρομοκρατίας

Τὶ δὲν σᾶς εἴπαν καὶ δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ποὺν τὰ fake news καὶ οἱ εὐρωλιμπερὰλ διαμορφωτὲς καὶ τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὸ πρόσφατο G20 (ἀρχὲς Ἰουλίου 2017).

  1. Δὲν σᾶς εἶπαν γιὰ τὸ ἀπόλυτο μπάχαλο καὶ τὴν ἐκτὸς ἐλέγχου βία, ποὺ προεκάλεσαν οἱ ἀντίΦΑ.
  2. Δὲν σᾶς εἶπαν, οὔτε καὶ πρόκειται νὰ σᾶς πούν, ὅτι ἡ ἀντίΦΑ κίνησις στὴν Γερμανία εἶναι μεηνστρῆμ κίνησις.
  3. Δὲν σᾶς εἶπαν, ὅτι ἡ ἈντίΦΑ εἶναι ἡ ἰδία ὀργάνωσις, ποὺ προεκάλεσε τὰ ἐκτεταμένα ἐπεισόδια στὸ Μπέρκλεϊ ἐναντίον τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως.
    Συνέχεια

Φεμινιστικὲς πορεῖες στὴν Ὁλλανδία

Τέτοιαν μεγάλη πορεία πρώτη φορὰ βλέπω στὴν Ὁλλανδία

Συνέχεια

Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια