Φεμινίστριες (κατὰ τοξικῆς ἀῤῥενωπότητος) ἀπέναντι σὲ γυναῖκες πολεμιστὲς

Ἐμπρὸς στὸ Σύνταγμα μπορεῖτε νὰ διακρίνετε τὴν Ἰάσμη, κόρη τῆς Μυγδάλως ἀπὸ τὰ Μπουρνέικα Ἀρκαδίας ποὺ κατέβηκε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἔχουν ἀποχωρητήριο μέσα στὸ σπίτι τους τὸ 1965.

Τὴν Ἰοκάστης, κόρη τῆς Γαρουφαλιᾶς ἀπὸ τὸ Τρίδρομο τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, ποὺ ἔφτιαξαν ἀποχωρητήριο στὸ σπίτι τουςμὲ τὸ δάνειο τοῦ Παπαδοπούλου τὸ 1969 καὶ κατέβηκε στὴν Ἀθήνα γιατί ὁ πατέρας της διῳρίσθη κλητὴρ στὸ ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν καί…

Τὴν Ἰόλη, κόρης τῆς Τριανταφυλιᾶς, ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ Ἀργιθέα Καρδίτσης, ποὺ ἔφτιαξε ἐπίσης ἀποχωρητήριο στὸ σπίτι της τὸ 1973, ὁμοίως ἐπὶ χούντας, καὶ κατέβηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1984, ὅταν μετὰ ἀπὸ πεολειχίες στὴν Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Καρδίτσης, διῳρίσθη στὴν ΔΕΗ .

Οἱ κόρες αὐτῶν λοιπὸν διαδηλώνουν γιὰ τὸν φεμινισμὸ καὶ ἐνάντια στὴν τοξικὴ ἀῤῥενωπότητα.

Κάτω βλέπετε τὶς κόρες τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἐμαζεύθησαν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν δική τους πατρίδα.
Οἱ πρῶτες θὰ κοσμήσουν τὰ χαρέμια τῶν μουσουλμάνων, οἱ δεύτερες θὰ μείνουν ἐλεύθερες.

Ἀφυπνιστεῖτε ἠλίθιες καὶ ἠλίθιοι.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Φεμινίστριες (κατὰ τοξικῆς ἀῤῥενωπότητος) ἀπέναντι σὲ γυναῖκες πολεμιστὲς

  1. Μία μικρή παρατήρηση:ΠΙΟ ΚΑΛΑ θα ήταν να βάζατε φωτό από κούρδισες μαχήτριες που πραγματικά αγωνίζονται για μία πατρίδα και όχι τις εβραίες που στηρίζουν μια συνεχή γενοκτονία!

  2. Οἱ Κούρδισσες (ποὺ βεβαίως καὶ εἶναι ἀξιοθαύμαστες ἀλλά, ἐν ἀγνοίᾳ τους ἴσως, στὴν πλειοψηφία τους) ὑπηρετοῦν αὐτὲς ποὺ βλέπεις παραπάνω.

      • Ὡς πρὸς τὶς προθέσεις συμφωνῶ. Ὡς πρὸς τὴν ἄγνοια διαφωνῶ. Ὅπως ἐσὺ ὀφείλεις νὰ γνωρίζῃς τὸ ποιοὶ σὲ σέρνουν, ἔτσι κι αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ πράξουν τὰ ὅμοια.

      • Θα συμφωνήσω αγαπητή μαζί σου αλλά πολλές φορές μπορεί να γνωρίζεις ποιοί σε σέρνουν αλλά να μην μπορείς ή να μην ήρθε η ώρα σου να απαγκιστρωθείς.ή αλλιώς ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Leave a Reply