Βακτήρια κατά πετρελαιοκηλίδος;

Σήμερα θὰ «συνωμοσιολογήσω»…

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ δημοσίευσα ἕνα ἐφιαλτικὸ δημοσίευμα…

Ἀφοροῦσε στὰ βακτήρια ποὺ χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ καθαρίσουν τὸν κόλπο τοῦ Μεξικοὺ ἀπὸ τὴν πετρελαιοκηλίδα καὶ τὰ ὁποῖα μετηλλάχθησαν, μὲ ἀποτέλεσμα να ἔχουμε σωρηδὸν θανάτους ἀπὸ μίαν «περίεργη ἀσθένεια», ποὺ τρώει τὶς σάρκες καὶ εἶναι μὴ ἀντιμετωπίσιμος!!!

Εἶχε μάλιστα καὶ χάρτη μὲ γράφημα ποὺ ἔδειχνε σὲ ποιὲς περιοχὲς καὶ πόσο ἔχει ἀπλωθῇ μὲ βάση τὰ κρούσματα αὐτῆς τῆς περιέργου ἀσθενείας.
Ἐδειχνε ἐπίσης καὶ σὲ πόσα χρόνια ἴσως νὰ φθάσῃ καὶ στὴν Εὐρώπη.
Συνέχεια

Αὐγά …τετράγωνα;

ὄχι αὐτά, ξεχᾶστε τά…

 

Ἐὰν κάτσουμε σοβαρὰ νὰ ἀναζητήσουμε τὸ τὶ τρῶμε, τότε θὰ …κόψουμε διὰ παντὸς τὴν διατροφή μας.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατον, ἄς κόψουμε τοὐλάχιστον αὐτὰ ποὺ ΟΛΟΙ μας γνωρίζουμε πὼς εἶναι ἐν τελῶς μεταλλαγμένα, γενετικῶς τροποποιημένα καὶ βιομηχανοποιημένα, ἐνᾦ ἐμπεριέχουν, γιὰ νὰ συντηρηθοῦν, ἀμέτρητα δηλητήρια.

Συνέχεια

Κι ἄλλο βακτήριο!

Τελικῶς στὶς ἡμέρες μας θὰ δοῦμε πάρα πολλά!

Τόσα ποὺ δὲν  θὰ τὰ κατανοοῦμε πλέον!

Ἡ παρουσίασις ἑνὸς νέου βακτηρίου δὲν εἶναι κάτι ἁπλό καὶ σίγουρα δὲν εἶναι κάτι ποὺ περνᾶ ἀπαρατήρητον.

Κι ὅλα αὐτά φυσικὰ σὲ μίαν περίοδο ποὺ ἤδη μᾶς ἔχουν «προετοιμάσει» γιὰ τὴν ὕπαρξιν νέων ἀσθενειῶν ποὺ δὲν θεραπεύονται. 

Συνέχεια

Ἡ συντριβὴ τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἕνα θέμα δύσκολο.

Αυτή την άθλια εικόνα παρουσίαζαν οι πανωλόβλητες πόλεις της Ευρώπης κατά τον μεσαίωνα.

Σήμερα  εἶναι «περίεργο» νὰ συζητᾶμε γιὰ μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ ἱστορικὴ πληροφόρησι. Ἤδη ὅμως κυκλοφοροῦν πολλὲς  «ὑποθέσεις» γιὰ ἐπιδημίες ποὺ θὰ κτυπήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ προσεχῆ Συνέχεια