Φυματίωσις καὶ …«ξενοφοβία»!!!

Διάβασα πὼς τὸ 30% τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν Ἀμυγδαλέζα, εὑρέθη θετικὸ στὸ μαντοῦ.
Μετὰ τὸ ΑΤ τῶν Πατησίων, ἔρχεται τώρα ΚΑΙ αὐτό….

Καί ποιός φταίει, θὰ μοῦ πεῖτε; Συνέχεια

Ἀφρικάνα ἐκδιδομένη ἤ ἀσύμμετρος ἀπειλή;

Τί μᾶς γράφει πάλι σήμερα τό Γεράκι;
Πάλι μυθεύματα;
Πάλι ἀρλουμπολογίες;
Ἤ ὄχι;
Γιὰ πὰν ἐνδεχόμενον ὅμως ἄς κρατήσουμε κάτι ἀπὸ τὰ …μυθεύματά του..
Ὄχι γιὰ τίποτα ἄλλο..
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἰσχυριστοῦμε μετὰ πὼς δὲν ξέραμε… Συνέχεια

Οἱ «ξεχασμένες» ἀσθένειες.

Μᾶλλον λάθος ὁ τίτλος. 

Οἱ ξεπερασμένες ἔπρεπε νὰ γράψω. 

Δὲν μὲ ἀφήνει ὅμως ἡ ἐπικαιρότης. Μὲ κυνηγᾶ. 

Κι ἀπὸ ξεχασμένες ἔγιναν ἐπανεμφανιζόμενες… Καὶ καλὰ κρατοῦσες. Καὶ διαδιδόμενες.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν κατάῤῥευσι τοῦ συστήματος ὐγείας. (Πάλι γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους… ) Τὴν ἀδυναμία πληρωμῆς εἰσφορῶν στὰ δημόσια ταμεῖα. Τὴν ἀναγκαστικὴ πλέον ἀποχὴ ἀπὸ την ἰατρικὴ περίθαλψι…Τότε συζητᾶμε μήπως γιὰ ἔναν ἐξαιρετικό τρόπο γενοκτονίας;

Συνέχεια

Ἡ συντριβὴ τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἕνα θέμα δύσκολο.

Αυτή την άθλια εικόνα παρουσίαζαν οι πανωλόβλητες πόλεις της Ευρώπης κατά τον μεσαίωνα.

Σήμερα  εἶναι «περίεργο» νὰ συζητᾶμε γιὰ μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ ἱστορικὴ πληροφόρησι. Ἤδη ὅμως κυκλοφοροῦν πολλὲς  «ὑποθέσεις» γιὰ ἐπιδημίες ποὺ θὰ κτυπήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ προσεχῆ Συνέχεια