Φυματίωσις ὑπὸ ἔξαρσιν

Τὰ τελευταία χρόνια, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς μακροχρονίου παραμονῆς τῶν προσφύγων/μεταναστῶν σὲ συνθῆκες ὁμαδικῆς διαβιώσεως, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἐδέχθησαν σημαντικὴ πίεση καὶ ἰδιαίτερα αὐξημένο ἀριθμὸ περιστατικῶν φυματιώσεως, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἀφοροῦσαν σὲ πολυανθεκτικὲς μορφὲς τῆς νόσου. Συνέχεια

Φυματίωσις καὶ …«ξενοφοβία»!!!

Διάβασα πὼς τὸ 30% τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν Ἀμυγδαλέζα, εὑρέθη θετικὸ στὸ μαντοῦ.
Μετὰ τὸ ΑΤ τῶν Πατησίων, ἔρχεται τώρα ΚΑΙ αὐτό….

Καί ποιός φταίει, θὰ μοῦ πεῖτε; Συνέχεια

Νά καλωσορίσουμε τήν ἑλονοσία;

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα νὰ καὶ ἡ ἑλονοσία.
Γιατί; Πῶς; Ἀπό ποῦ
Μϊα ἀσθένεια ποὺ οὐσιαστικῶς ἐλέγχεται ἀπὸ παγκοσμίους ὀργανισμοὺς ὑγείας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀπὸ ἕνα κράτος, σὰν τὸ δικό μας, ποὺ ἐφαρμόζει ὅλα ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν, εἶναι ἐδῶ. Μαζὺ φυσικὰ μὲ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἐπισύρει.
Διότι ἡ ἐλονοσία εἶναι ἀποτέλεσμα πλασμωδίου, δῆλα δὴ ἐπιμολύνσεως ἀπὸ κάποιον φυσικὸ παράγοντα. Στὴν προκειμένη περίπτωσιν τὰ κουνούπια.
Συνέχεια

Τέλος στὶς προειδοποιήσεις!!! Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!

Κι ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε σὲ ἄλλην βάσι πλέον, δῆλα δὴ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν ἀναζητοῦν τὸν τρόπο νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔχουν προγραμματίσῃ. Τὸ ἔχουν κάνῃ ἤδη!!! Τὸ κάνουν ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῶν δημοσιεύσεῶν τους, μέσῳ τῶν, τάχα μου, φόβων τους καὶ μέσῳ τῶν, τάχα μου, ἀδυναμιῶν τους νὰ προστατεύσουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τους. 
Ἔρευνες ποὺ ἔγιναν ὅμως μὲ στόχο τὴν ἀνακάλυψι ἰῶν, βακτηρίων, κολοβακτηρίων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν ἀπολύτως ἀνθεκτικά, ἔναντι σὲ κάθε θεραπεία. Οὐσιαστικῶς μᾶς ἔχουν στρώσῃ ἕνα θαυμάσιο δρόμο, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ σχεδιασμός τους γιὰ τὸν ἀποπληθυσμὸ τοῦ πλανήτου. 

Συνέχεια

Ποιές περιοχές τῆς Ἀθήνας κινδυνεύουν ἀπό λοιμώδη νοσήματα καί ἐπιδημίες

Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και ολοκληρώθηκε μια έρευνα – χαρτογράφηση της πόλης των Αθηνών και δημιουργήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), ο υγειονομικός και επιδημιολογικός χάρτης της πρωτεύουσας. Διαβάστε σε ποιες περιοχές εμφανίζονται λοιμώδη νοσήματα, σε ποιες περιοχές μπορεί να εκδηλωθούν επιδημίες, σε ποιες περιοχές υπάρχει ραγδαία εξάπλωση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Αν και έως σήμερα δεν έχει Συνέχεια

Τώρα ποὺ τὸ AIDS μπαίνει στὴν ζωή μας….

Ἑλονοσία, φυματίωσις, χολέρα εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἔχουν εἰσβάλει στὴν χώρα μας καὶ μαζὺ μὲ τὴν φτώχεια ἀπειλοῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Τὰ συμπτώματα ἴσως νὰ μὴν ἔχουν κτυπήσει ἀκόμη τὴν πόρτα μας. Ἀλλὰ ὑπάρχουν. 

Συνέχεια