Οἱ «ξεχασμένες» ἀσθένειες.

Μᾶλλον λάθος ὁ τίτλος. 

Οἱ ξεπερασμένες ἔπρεπε νὰ γράψω. 

Δὲν μὲ ἀφήνει ὅμως ἡ ἐπικαιρότης. Μὲ κυνηγᾶ. 

Κι ἀπὸ ξεχασμένες ἔγιναν ἐπανεμφανιζόμενες… Καὶ καλὰ κρατοῦσες. Καὶ διαδιδόμενες.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν κατάῤῥευσι τοῦ συστήματος ὐγείας. (Πάλι γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους… ) Τὴν ἀδυναμία πληρωμῆς εἰσφορῶν στὰ δημόσια ταμεῖα. Τὴν ἀναγκαστικὴ πλέον ἀποχὴ ἀπὸ την ἰατρικὴ περίθαλψι…Τότε συζητᾶμε μήπως γιὰ ἔναν ἐξαιρετικό τρόπο γενοκτονίας;

Συνέχεια

Ζωντανὴ ἀπειλὴ ἡ φυματίωσις!

Ὁ βάκιλος τῆς φυματιώσεως στὴν Ἑλλάδα ἐθέρισε. Ἰδίως τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου καὶ τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς. Ἕνα πρόβλημα ποὺ εἴχαμε ξεπεράσει ὅμως ἐπέστρεψε, ἐνισχυμένο καὶ ἀπειλητικό. Μάλιστα, ὑπὸ τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες, τὸ θέμα καταντᾶ ἀκραῖα ἐπικίνδυνον. 

Διότι τὸ ἰατροφαρμακευτικόν μας σύστημα ἔχει …ἐξαϋλωθεῖ, τὸ σύστημα ὑγείας ἔχει …πριονισθεῖ κανονικότατα καὶ ὁ ὑπουργὸς …καμαρώνει! Συνέχεια

Δέν εἶναι μόνον ἡ πανούκλα


 Καλά, ὅλοι στήν Ἀθήνα μαζεύονται. Ἔχουν βάλει σκοπό νά καταστρέψουν τελείως τήν πρωτεύουσα; Μήπως, νά φύγουμε νά πᾶμε ἀλλοῦ; Τσιγγάνοι, λαθρομετανάστες, παράνομοι κλπ. Στόν Βοτανικό δέν θά γίνῃ καί τό τζαμί; Σέ λίγο καί οἱ μουσουλμάνοι, κάπου ἐκεῖ γύρω θά ψάχνουν νά βροῦν σπίτια νά μένουν γιά νά εἶναι κοντά. Ἄλλωστε 5 φορές τήν ἡμέρα προσεύχονται. 350 ἄτομα χωράει τό τέμενος, οἱ ὑπόλοιποι στούς δρόμους καί τά πεζοδρόμια. Θά εἶναι μία ἑστία προσελκύσεως κι αὐτό.

Σέ λίγα χρόνια ἡ εὐρύτερη περιοχή τῶν Ἀθηνών θά χωριστῇ σέ δύο μέρη. Στήν μία πλευρά θά ζοῦμε έμεῖς καί οἱ κάθε εἴδους παραβατικοί, ἔγχρωμοι, λαθρομετανάστες, ἀλλοδαποί κλπ. Στήν ἄλλη πλευρά οἱ “ἀριστοκρατία” μέ τούς πραιτωριανούς. Τρομάρα της.  Συνέχεια