Ἡ συντριβὴ τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἕνα θέμα δύσκολο.

Αυτή την άθλια εικόνα παρουσίαζαν οι πανωλόβλητες πόλεις της Ευρώπης κατά τον μεσαίωνα.

Σήμερα  εἶναι «περίεργο» νὰ συζητᾶμε γιὰ μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ ἱστορικὴ πληροφόρησι. Ἤδη ὅμως κυκλοφοροῦν πολλὲς  «ὑποθέσεις» γιὰ ἐπιδημίες ποὺ θὰ κτυπήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ προσεχῆ Συνέχεια

Ὅταν σφάζουν οἱ Τοῦρκοι!

Δὲν κάνουν διακρίσεις ΠΟΤΕ!!!

Σφάζουν ἀδιακρίτως καὶ  δεικνύουν  μεγάλην φροντίδα στὸν τρόπο θανάτου! Πρέπει νὰ εἶναι φρικτός! Ὁ φρικτότερος ποὺ θὰ μποροῦσαν  νὰ σκαρφιστοῦν ἐκείνην τὴν στιγμή! 

Ὁ Ῥαφαήλ Διαμαντής γράφει… Συνέχεια

Ἀκόμη μία ἱστορία Εὐρωπαίων ἀπατεώνων!

Ὁ ὁπλουργὸς Μυλωνᾶς καὶ οἱ καραμπίνες ποὺ ἐδημιούργησε γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ στρατό… Ποὺ ὅμως κρύβουν ἀκόμη ἕνα, ἀπὸ τὰ πολλὰ, οἰκονομικὸ ἔγκλημα εἰς βᾶρος τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ ποιούς; Μὰ ἀπὸ τοὺς ἀσπόνδους «φίλους»! Τοὺς Ἄγγλους!

Φιλονόη.

Ο ΟΠΛΟΠΟΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ 

Μιχαὴλ Σπυρομίλιος

Μιχαὴλ Σπυρομίλιος

Στα 1868 η ελληνική κυβέρνηση με προτροπή του Μιχαήλ Σπυρομήλιου (1800-1880) παράγγειλε 16.000 καραμπίνες τύπου Remington με επαναληπτικό μηχανισμό οπισθογεμούς όπλισης από τη Μεγάλη ΒρεταννίαΓια το λόγο αυτό κατέβαλε σε μετρητά προκαταβολικά ένα ευσεβέστατο ποσό προς τη βρετανική κυβέρνησηΤα όπλα αυτά ποτέ δεν έφθασαν στο προορισμό τους στην Ελλάδα! ”Χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνέχεια

Στὴν Ἑλλάδα οἱ πρῶτες στρατιωτικὲς ἀκτινογραφίες!

Διάβαζα τὰ ὅσα ὁ ἰατρὸς Ῥαφαὴλ Δαμιανὸς μᾶς μεταφέρει γιὰ τὴν ἱστορία τῶν ἀκτινογραφιῶν. Πολὺ ἐνδιαφέροντα! 

Οἱ πρῶτες στρατιωτικὲς ἀκτινογραφίες παγκοσμίως  πραγματοποιήθησαν στὸν ἕλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897.

Οἱ λόγοι ποὺ δὲν ἐξακολούθησε ἡ χρήσις τους ὡςτε νὰ καταστῇ ἡ Ἑλλὰς παγκόσμιον κέντρον πληροφορίας καὶ διδαχῆς τῆς ἀκτινογραφίας; Τὸ Συνέχεια

Voronoff καὶ Κεμάλ. Μία ἄγνωστη ἰατρική ἱστορία!

Voronoff καὶ Κεμάλ. Μία ἄγνωστη ἰατρική ἱστορία!1Προσωπικῶς τὴν παρακάτω πτυχὴ τῆς ἱστορίας τὴν ἀγνοοῦσα. Ὁ ἰατρὸς Ῥαφαὴλ Διαμαντής, μᾶς κάνει μίαν θαυμασία ἐνημέρωσι γιὰ τὰ πειράματα τοῦ Βορόνοφ καὶ τὰ πάθη τοῦ Κεμάλ. Ἑνὸς προσώπου ποὺ ἔχει γίνει δέκτης λατρείας ἀπὸ τοὺς γείτονες, ἀλλὰ παραμένει στὴν ἱστορία ὡς ὁ βασικὸς ἐμπνευστὴς τόσων γενοκτονιῶν!  Συνέχεια

Βουλγαρία, ὁ καπηλευτὴς Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καὶ ἱστορίας.

Ἱστορική, ἔντιμη καταγραφή γεγονότων ἀπὸ τὸν Ῥαφαήλ Διαμαντῆ. Μία πρώτη πηγή πληροφοριῶν γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ξεκινήσουν τὴν μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας.
Οἱ Βούλγαροι, «σύμμαχοι» μας καὶ πολύ συχνά καταπατητές Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, ποτέ δὲν ἔπαψαν νὰ θεωροῦν τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη τμήματα «ἁρπαγμένα» ἀπό τὴν δική τους κληρονομιά.
Φιλονόη.
Μια ιστορική αναδρομή στη δράση της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Οι Βουλγαρικές φιλοδοξίες στα Βαλκάνια το 1ο μισό του 20ου αιώνος
Γράφει ο Ραφαήλ Διαμαντής*Σπάνια φωτογραφία προγενέστερης κατοχής της Μακεδονίας από γερμανούς βουλγάρους και τούρκους συμμάχους τους, στο Μακεδονικό μέτωπο στα 1916. Πρόκειται για μικτό Συνέχεια