Σφαγὴ Δοξάτου Δράμας. 29 Σεπτεμβρίου 1941

Δοξάτο

Οἰκογένειες σφαγιασθέντων τοῦ Δοξάτου


Τὸ μένος τῶν Βουλγάρων κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐκφράσθηκε δύο φορὲς μὲ τὶς σφαγὲς τοῦ Δοξάτου. Ἡ πρώτη μὲ θύματα 650 ἀθώους Δοξατινοὺς (ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά), ἔγινε τὴν 30η Ἰουνίου 1913.

Συνέχεια

Ἡ γενοκτονία τῶν Μακεδόνων.

Ἡ Μακεδονία, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐστάθη πόλος ἕλξεως πολλῶν κατακτητῶν.
Οἱ περισσότεροι ὅμως ἐξ αὐτῶν, καὶ τῶν Σλαύων συμπεριλαμβανομένων, συμπεριεφέρθησαν τόσο βιαίως στοὺς κατοίκους πού, τελικῶς, κατέληξαν στὰ ὅρια τῆς γενοκτονίας οἱ διώξεις.
Ἀποκορύφωμα βέβαια ἐστάθη ἡ παρουσία τῶν Βουλγάρων ποὺ ὀρέγοντο μίαν Μακεδονία δική τους, ἀπὸ ἀρχῆς τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. Ὅταν διεπίστωσαν πὼς κάτι τέτοιο δὲν θὰ τοὺς τὸ ἐπέτρεπαν οἱ Ἑληνικοὶ πληθυσμοί, διότι οὐδέποτε ἐπεζήτησαν τὴν ἐλευθερία τους γιὰ νὰ χάσουν τὴν ταὐτότητά τους, τότε ἐξεκίνησαν οἱ Συνέχεια

Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς, τοῦ Ν. Ἰ. Μέρτζου

 Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν μὲ συνέπεια συνεχίζει τὸ κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ καὶ ἐθνικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ στὰ Βαλκάνια. Οἱ ἐκδόσεις της πρωτοστατοῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὴν τελευταία της ἐκδοση, διαβάζουμε τὴν μελέτη τοῦ Προέδρου της Νικολάου Ἰ. Μέρτζου, «Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς». Η σύντομη ἀλλὰ ἒγκυρη μελέτη ἐξιστορεῖ εὐσύνοπτα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ζητήματος καὶ τεκμηριώνει τὰ σοβαρὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα γιὰ τὰ ὁποῖα Ξένες Δυνάμεις, ἐναλλασσόμενες διαχρονικὰ μεταξὺ 1871-2012, τὸ χρησιμοποίησαν καί, μέχρι σήμερα, τὸ χρησιμοποιοῦν. Δημοσιεύει ἀδιάσειστα ἐπίσημα στοιχεῖα, συνήθως ἂγνωστα, καὶ προβαδίζει διότι καλύπτει πλήρως τὴ διαδρομὴ τοῦ Ζητήματος μέχρι τὸν Νοέμβριο 2012.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

Συνέχεια

Νὰ γιατὶ τὸ ΚΚΕ δὲν γουστάρει τὴν πατάτα!

Τήν σφαγή τοῦ Δοξάτου τήν γνωρίζετε; Γνωρίζετε τά πραγματικά της αἴτια;
Γνωρίζετε τόν ῥόλο τοῦ ΚΚΕ ἐκεῖ, τότε; Γνωρίζετε ποιοί ἦταν οἱ πραγματικοί του στόχοι; Γνωρίζετε πώς ἀκριβῶς τούς ἴδιους στόχους ἔχει καί τώρα;
Ἴσως ὄχι… Πάντως, σήμερα σᾶς παρουσιάζω μίαν καλὴ παρουσίασιν τῶν γεγονότων, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι μας, πὼς τὸ ΚΚΕ δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τὸ τότε ΚΚΕ. 
Ἄλλως τε, γενική τους ἀρχὴ παραμένει ἡ ἀποδόμησις καὶ ὄχι ἡ ἀναδόμησις. Συνέχεια

Οἱ βουλγαρικὲς φιλοδοξίες στὰ Βαλκάνια.

Οἱ βουλγαρικὲς φιλοδοξίες στὰ Βαλκάνια.1Βολγαροι κομιτατζῆδες (ο πρόγονοι τν σημερινν σλαυοσκοπιανν)

Πάλι οἱ Βούλγαροι ἐμπρός μας. Οὐσιαστικῶς πάλι οἱ Σλαῦοι ἐμπρός μας. 
Πῶς νά τό κάνουμε ὅμως; 
Οἱ διαρκεῖς τους προσπάθεις νὰ πατήσουν τὰ Ἑλληνικὰ χώματα δὲν ἔπαψαν ποτέ. 
Δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ἀκόμη τὸ δουλικότατον καθεστῶς τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν πορεύεται σὰν νὰ μὴν ἔχει συμβεῖ τίποτα.  Συνέχεια

540 χρόνια σκλαβιᾶς…..

Δὲν εἶναι λίγα βέβαια… Καὶ ἰδίως ὅταν κάποια ἀπὸ αὐτὰ ἦταν τὰ χειρότερα λόγῳ σφαγῶν, διώξεων καὶ δηώσεων. 

Ἡ Δράμα καὶ τὸ Δοξᾶτο της… Πολύ αἷμα… Πολὺς πόνος… 

Φιλονόη.

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913 – ΜΕΤΑ ΑΠΟ 540 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Συνέχεια