Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς, τοῦ Ν. Ἰ. Μέρτζου

 Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν μὲ συνέπεια συνεχίζει τὸ κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ καὶ ἐθνικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ στὰ Βαλκάνια. Οἱ ἐκδόσεις της πρωτοστατοῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὴν τελευταία της ἐκδοση, διαβάζουμε τὴν μελέτη τοῦ Προέδρου της Νικολάου Ἰ. Μέρτζου, «Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς». Η σύντομη ἀλλὰ ἒγκυρη μελέτη ἐξιστορεῖ εὐσύνοπτα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ζητήματος καὶ τεκμηριώνει τὰ σοβαρὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα γιὰ τὰ ὁποῖα Ξένες Δυνάμεις, ἐναλλασσόμενες διαχρονικὰ μεταξὺ 1871-2012, τὸ χρησιμοποίησαν καί, μέχρι σήμερα, τὸ χρησιμοποιοῦν. Δημοσιεύει ἀδιάσειστα ἐπίσημα στοιχεῖα, συνήθως ἂγνωστα, καὶ προβαδίζει διότι καλύπτει πλήρως τὴ διαδρομὴ τοῦ Ζητήματος μέχρι τὸν Νοέμβριο 2012.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

Συνέχεια

Οἱ «προστυχιὲς» τοῦ Μάρκου κι ἄλλα …μπουμπούκια!


Ἀναζητῶντας κάποια ἱστορικὰ ἄρθρα γιὰ διάφορα θέματα στὸ διαδίκτυον, ἔπεσα σὲ μίαν σελίδα πολὺ ἐνδιαφέρουσα! 

Βέβαια, γιὰ ὅσους εἶναι λάτρεις τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν λοιπῶν κλώνων του, μᾶλλον δὲν θὰ τοὺς ἀρέσῃ…
Ἀλλά τί νά κάνουμε;
Ἱστορία εἶναι αὐτή…
Δὲν ξεγράφεται… Ἰδίως ὅταν ἔχει ὑπογραφὲς ἀπὸ αἷμα! Συνέχεια