Διαχρονικὲς …«συμπτώσεις» εἰσβολέων!!!

«Ἔρημο τὸ νησί. Ὅλα κλειστά. Ὁ Τσίπρας μπαίνει σὲ ἕρημη πόλη».

Συνέχεια

Φθορά ξένης περιουσίας;

Βουλευτὴς Κατσώτης.
Αὐτὸς ποὺ πῆγε (μὲ τοὺς τόσους ἄλλους) μὲ ἕναν τροχό,ὸ γιὰ νὰ γκρεμίσουν τὸ ἄγαλμα τοῦ Τροῦμαν.
Αὐτὸς καταγγέλει τὴν ἀστυνομία γιὰ φθορὰ ξένης περιουσίας, ἐπειδή, λέει, δὲν τοῦ ἐπιστρέφουν πίσω τὸν τροχό του…

Συνέχεια

Θῦμα τῶν «λαϊκῶν ἀγωνιστῶν» καὶ ἡ Ἑλένη Παπαδάκη

Ἡ κατακρεούργησις τῆς ἠθοποιοῦ Ἑλένης Παπαδάκη ἀπὸ τὸ τιμημένο ΚΚΕ.

Μνήσθιτι κύριε τὴν ὥρα ποὺ ἄστραψε ἢ λεπίδα τοῦ φονιᾶ
κι ὅλος ὁ Θεὸς τῆς τραγῳδίας ἐφάνη

Μνήσθιτι κύριε τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἑννέα ἀδερφὲς ἐμφανίσθηκαν
γιὰ νὰ τῆς βάλουν τῶν αἰώνων τὸ στεφάνι. Συνέχεια

Βούλγαροι σύμμαχοι τῶν ναζὶ

1941 Τὸ Ῥάιχ προτείνει στὴν Βουλγαρία νὰ μπῇ στὸν πόλεμο, μὲ ἀντάλαγμα συγκυριαρχία στὴν Μακεδονία .

Φυσικά οἰ Βούλγαροι ἐδέχθησαν καί, μάλιστα, ἀπεδείχθηκαν πλέον βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοὺς Ναζί…

Συνέχεια

Διδασκάλισσες στὸν βωμὸ τοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος

Διδασκάλλισσες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, σφαγμένες ἀπὸ Βουλγάρους κομιτατζῆδες, θαμμένες στὸ νεκροταφεῖο τῆς Θεσσαλονίκης.
Κι αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν διδάξουν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὰ παιδιά μας!

Βελίκα Τράικου:

Ἀγγελικὴ Φιλιππίδου.

Αἰκατερίνη Χατζηγεωργίου: Συνέχεια

Ὑποστηρικτὲς ἑλληνο-ῥωσσικῆς φιλίας (καὶ ἄλλα παραμύθια…!!!)

Γιὰ τοὺς «φίλους τῆς Ἑλληνορωσσικῆς» φιλίας.

Ἢ εἴδησις  ὅτι ὑπεγράφη τελικῶς ἢ συμφωνία πωλήσεως ῥωσσικῶν πυραύλων S – 400 στὴν Τουρκία, ἀνατρέπει σὲ δραματικὸ βαθμὸ τὴν ἰσοῤῥοπία δυνάμεων στὸ Αἰγαῖον.

Συνέχεια