Ὁ ἦχος τῆς κοινωνικῆς ἀποδοκιμασίας

Ἕνα μονότονο διαπεραστικὸ «ντὶν ντὶν ντὶν» ἀκούγεται κάθε φορὰ ποὺ ἕνας ἐπιβάτης περνᾶ «λαθραία» τὶς μπάρες στὸ μετρὸ ἢ τὸν ἠλεκτρικό, χωρὶς νὰ «σαρώσῃ» τὸ εἰσιτήριο ἢ τὴν κάρτα του στὴν εἰδικὴ ὀθόνη τῆς μεταλλικῆς γκουμούτσας. Συνέχεια

Ὑπουργὸς προστασίας τοῦ Κ.Ο.Κ. ποὺ …γελοιοποιεῖ τὸν Κ.Ο.Κ.!!!

Ὁδικῶς ἀπὸ τὶς Σέῤῥες στὴν Ἀμφίπολη μὲ κλιψάκια στὶς θῆκες τῆς ζώνης, (δὲν ὑπάρχει κἂν πρόθεσις νὰ τὶς φορέσουν) γιὰ νὰ μὴ κτυπᾷ τὸ «buzzer» στὴν ὑποδοχὴ τῶν ζωνῶν. 

Συνέχεια

Ἀποβράσματα ἀληθῆ καὶ …κατὰ φαντασίαν!!!

Ποιός εἶναι ἀπόβρασμα μικρέ καραμανλᾶκο;;;;

Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει λεφτὰ οὔτε γιὰ εἰσιτήριο:


Συνέχεια

Δυστυχῶς μᾶς ἔμειναν οἱ τραγάκηδες…

Ὑποθέσεις σὰν καὶ αὐτὴν τοῦ τρισαθλίου Τραγάκη ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, ἐπειδὴς ἡ ἀντίθεσις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προβολή τους, (τὸ κοντρὰστ ποὺ λέμε καὶ στὴν φωτογραφία), μᾶς κάνει νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς σεμνούς, καλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἀλοίμονο, περνοῦν ἀπαρατήρητοι, διότι ἡ καλοσύνη, ἡ τιμιότης, ἡ εἰλικρίνεια καὶ τὸ ἦθος δὲν ἔχουν πέραση στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Γιὰ παράδειγμα… Ἀκούσατε ποτέ ἀπαιτήσεις καί ὑπερφίαλες δηλώσεις ἀπό τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, ἕναν ἐπὶ δεκαετίες στρατιώτη τῆς παρατάξεως, ποὺ ὅταν λόγῳ προκεχωρημένης ἡλικίας καὶ φυσικῆς κοπώσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ μετερίζι τῶν Σεῤῥῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔδινε τοὺς ἀγῶνες; Ἀκούσατε ποτέ νά ἀπαιτῇ σάν μικρέμπορος νά πάρῃ τήν θέση του ὁ υἱός του Κώστας Καραμανλῆς ὁ Γ΄;

Συνέχεια

Ἱεροποιώντας (ἅπαντες) τὴν Ἀριστερά!!!

«Κυττῶντας τὰ ἕδρανα τοῦ ΚΚΕ ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς μόνους πραγματικὰ ἀριστεροὺς αὐτῆς τῆς αἰθούσης», ἐδήλωσε χαρακτηριστικῶς ὁ Κώστας Καραμανλῆς (τοῦ Ἀχιλλέως).

Συνέχεια