Δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια δὲν εἶναι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι!!!

Δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια δὲν εἶναι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι!!!

Κάτι ποὺ πολλὲς φορὲς μᾶς ἔχει προβληματίσει κι ἀφορᾶ σὲ γνωστὲς μεθοδεύσεις τοῦ συστήματος ἀπαιδείας, τῶν πραγματικῶν κρατούντων, τῶν παρασκηνίων ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, στὸ γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, παραμένει ἑπτασφράγιστον μυστικὸ τὸ θέμα τῆς δίκης, μὲ ἐντολὴ …«Ἄγγλων» (!!!), στὸ τὶ ἀκριβῶς δὲν πρέπει νὰ μάθουμε καὶ στὸ γιατὶ «ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι» ἦσαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι.
Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι πάντως ἦσαν ἀθῷοι καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε… Συνέχεια

Ποιός εἶχε συμφέρον ἀπό τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια;

Θὰ χρησιμοποιήσω τὸ πασιφανὲς ἐρώτημα ὡς τίτλο, διότι εἰλικρινῶς, ἔχω διαβάσῃ πάρα πολλά, ἀλλὰ οὐδὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ μὲ ἔπεισε ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἦταν, ἤ ὄχι, δολοφόνοι τοῦ κυβερνήτου οἱ Μαυρομιχαλαῖοι.
Ἔχω ἀρκετὲς φορὲς καταθέσῃ ἀναφορὲς γιὰ τὶς πράξεις τοῦ Πετρόμπεη, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως πράγματι ἔκανε κινήσεις κατὰ τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος στὴν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως. Αὐτὲς ὅμως οἱ πράξεις του δὲν τὸν χαρακτηρίζουν ὥς προδότη. Ἦταν κοτζάμπασης καὶ οἱ κοτζαμπάσηδες εἶχαν συγκεκριμένο ῥόλο ἐκείνην τὴν περίοδο. Τὸ ὅ,τι κι αὐτός, ἀλλὰ καὶ τόσοι ἄλλοι ὅμοιοί του, ξεπέρασαν τὶς ὅποιες πεποιθησιακές τους καταβολὲς καὶ συνέδραμαν στοὺς ἀγῶνες εἶναι πρὸς τιμήν τους. Ἐπὶ πλέον βέβαια αὐτῆς τῆς διαπιστώσεως πρέπει νὰ συνυπολογίσουμε πὼς ὁ υἱός του ἦταν ὅμηρος στὴν Πόλι.
Τέλος, ὅλη ἡ οἰκογένεια τῶν Μαυρομιχαλαίων ἐστήριξαν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις τοὺς ἀγῶνες.
Συνέχεια

Ἀθῶοι ἢ ἔνοχοι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι;

Αὐτὸ, δυστυχῶς, τὸ δημοσιεύουμε κάπως ἀργά!
Ἀλλὰ δὲν χάνει διόλου τὴν ἀξίαν του!

Συνέχεια