Οὔτε ἕνας Ἕλλην νὰ …τοὺς ἀνοίξῃ τὰ μάτια!

Τὸ παρακάτω τὸ ἔγραψα πρὸ δύο ἐτῶν… (καὶ κάτι παραπάνω).
Ἀφοροῦσε στὶς ἀνάγκες τῶν νεοταξιτῶν νὰ λάβουν περισσότερες πληροφορίες μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ γραμματεία, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν κυριαρχία τους ἐπάνω μας.
Διότι, κατὰ πῶς φαίνεται, σὲ κάποιον σημεῖον ἔχουν κολλήσῃ κι ἀδυνατοῦν νὰ προχωρήσουν.
Αὐτὸ τὸ σημεῖον βέβαια δὲν γνωρίζουμε ποιὸ εἶναι.
Πάντως γιὰ νὰ ἐπιστρατεύσουν ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τους, μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου, μᾶλλον εἶναι πολὺ σημαντικό.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς μποροῦμε νὰ προσεγγίσουμε διαφορετικῶς τὰ κλασσικά μας κείμενα, συνιστῶ μεγάλη προσοχή!!!
Κάτι ψάχνουν! Μίαν λέξιν, μίαν πρότασιν, μίαν ἰδέαν!!!
Ἄς μὴν τὴν δόσουμε!!! Μποροῦμε νὰ τοὺς καθυστερήσουμε περισσότερο!!!
(Γιατί τό θυμήθηκα σήμερα; Διότι ἔχουν ἐδῶ καὶ καιρὸ ξαναρχίσῃ τὰ ἴδια!!! Προσοχή!!! Μεγάλη προσοχή!!!) Συνέχεια

Ὁ ἀρχαιότερος πάπυρος εἶναι γραμμένος στὰ …Ἑλληνικά!

Ὄχι ποὺ δὲν θὰ ἦταν…

Ἀπὸ ἐδῶ τὸ φέρνουν, ἀπὸ ἐκεῖ τὸ τραβοῦν, ἀπὸ παρὰ πέρα τὸ παραποιοῦν…

Κι ὅμως…

Μόλις πᾶνε νὰ «δομήσουν» ἕνα σύστημα αὐτὸ …αὐτοκαταρρίπτεται!  Διότι πῶς νά τόν κάνουμε;

Θέλουν δὲν θέλουν τὰ Ἑλληνικὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ πρωτόδημιούργησαν γραπτὸν λόγο. 

Θὰ τὰ συναντοῦν διαρκῶς ἐμπρός τους καὶ θὰ σκοντάφτουν κάθε φορὰ ἐπάνω τους. 

Εἶναι ἡ φύσις τῶν πραγμάτων τέτοια.

Συνέχεια

Πάπυρος μέ ποιήματα τοῦ Ἠσιόδου

Μοῦ ἀρέσουν αὐτά τά θέματα πού ἀναφέρονται στήν ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία καί τόν ἀρχαῖο πολιτισμό, γενικῶς. Σήμερα ὁ Ἑλληνισμός ἔχει βληθεῖ ἀνεπανόρθωτα ἀπό τόν Ἰουδαιοχριστιανισμό. Ἑλληνορθόδοξοι εἴμαστε πλέον. (Καταντήσαμε, μᾶλλον!)
Μινώταυρος
Αρχαίος πάπυρος που περιέχει το έργο του Ησιόδου «Έργα και Ημέραι»  και βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, βρίσκεται σήμερα σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία.
Ο πάπυρος αυτός χρονολογείται στον Συνέχεια