Βιβλιο-προειδοποιήσεις ἐκ τοῦ …Προμηθέως!!! (ἤ, ζητοῦν -πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι- τὴν βοήθεια τοῦ …κοινοῦ!!!)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πρὶν τὴν προσπάθειά μου νὰ καταθέσω κάποιες -λίγες- σκέψεις-συμπεράσματά μου, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν (πολυετὴ καὶ  συστηματικὴ) μελέτη ἑνὸς σημαντικοτάτου ἀναγνώσματος, θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω δύο πρόσφατες εἰδήσεις-προσκλήσεις-προκλήσεις γιὰ νὰ …ἀποκρυπτογραφηθοῦν ἀρχαία κείμενα, πού, μόλις προσφάτως, ἐπέτυχαν (μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ῥομποτικῆς τεχνολογίας καὶ νοημοσύνης) νὰ ἀναγνωσθοῦν. Πληρώνουν μάλιστα κι ὅσο-ὅσο (ἀπὸ 250.000 δολλάρια παρακαλῶ!!!) γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντλήσουν τὶς πληροφορίες πού, πιθανόν, νὰ εὑρίσκονται ἐντὸς αὐτῶν τῶν παπύρων.

πηγὴ Συνέχεια

Ὁ ἀρχαιότερος πάπυρος εἶναι γραμμένος στὰ …Ἑλληνικά!

Ὄχι ποὺ δὲν θὰ ἦταν…

Ἀπὸ ἐδῶ τὸ φέρνουν, ἀπὸ ἐκεῖ τὸ τραβοῦν, ἀπὸ παρὰ πέρα τὸ παραποιοῦν…

Κι ὅμως…

Μόλις πᾶνε νὰ «δομήσουν» ἕνα σύστημα αὐτὸ …αὐτοκαταρρίπτεται!  Διότι πῶς νά τόν κάνουμε;

Θέλουν δὲν θέλουν τὰ Ἑλληνικὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ πρωτόδημιούργησαν γραπτὸν λόγο. 

Θὰ τὰ συναντοῦν διαρκῶς ἐμπρός τους καὶ θὰ σκοντάφτουν κάθε φορὰ ἐπάνω τους. 

Εἶναι ἡ φύσις τῶν πραγμάτων τέτοια.

Συνέχεια

Πάπυρος μέ ποιήματα τοῦ Ἠσιόδου

Μοῦ ἀρέσουν αὐτά τά θέματα πού ἀναφέρονται στήν ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία καί τόν ἀρχαῖο πολιτισμό, γενικῶς. Σήμερα ὁ Ἑλληνισμός ἔχει βληθεῖ ἀνεπανόρθωτα ἀπό τόν Ἰουδαιοχριστιανισμό. Ἑλληνορθόδοξοι εἴμαστε πλέον. (Καταντήσαμε, μᾶλλον!)
Μινώταυρος
Αρχαίος πάπυρος που περιέχει το έργο του Ησιόδου «Έργα και Ημέραι»  και βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, βρίσκεται σήμερα σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία.
Ο πάπυρος αυτός χρονολογείται στον Συνέχεια