Βιβλιο-προειδοποιήσεις ἐκ τοῦ …Προμηθέως!!! (ἤ, ζητοῦν -πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι- τὴν βοήθεια τοῦ …κοινοῦ!!!)

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πρὶν τὴν προσπάθειά μου νὰ καταθέσω κάποιες -λίγες- σκέψεις-συμπεράσματά μου, ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν (πολυετὴ καὶ  συστηματικὴ) μελέτη ἑνὸς σημαντικοτάτου ἀναγνώσματος, θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω δύο πρόσφατες εἰδήσεις-προσκλήσεις-προκλήσεις γιὰ νὰ …ἀποκρυπτογραφηθοῦν ἀρχαία κείμενα, πού, μόλις προσφάτως, ἐπέτυχαν (μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ῥομποτικῆς τεχνολογίας καὶ νοημοσύνης) νὰ ἀναγνωσθοῦν. Πληρώνουν μάλιστα κι ὅσο-ὅσο (ἀπὸ 250.000 δολλάρια παρακαλῶ!!!) γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντλήσουν τὶς πληροφορίες πού, πιθανόν, νὰ εὑρίσκονται ἐντὸς αὐτῶν τῶν παπύρων.

πηγὴ Συνέχεια

Τί στά κομμάτια γίνεται μέ τούς παπύρους;

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινὸν σημείωμα ἔλαβα ἀπὸ τὴν κατ’ ἐξακολούθησιν ἀναδημοσίευσιν ἑνὸς ἄρθρου τῶν Νέων, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς παπύρους τῆς Ὀξυρρύγχου. Ἕνα ἄρθρον ποὺ πρωτοδημοσιεύθηκε μόλις πρὸ …ἐπτά ἐτῶν!
Τὸ 1896 ἀνεκαλύφθησαν ἐκατοντάδες πάπυροι στὴν Αἴγυπτον, οἱ περισσότεροι μὲ ἄγνωστα ἀποσπάσματα τῆς, συνειδητῶς, κατεστραμμένης Ἑλληνικῆς κυρίως γραμματείας.
Αὐτοὶ οἱ πάπυροι σάπιζαν σὲ μπαοῦλα καὶ σὲ κιβώτια, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ κατάφεραν οἱ ἐρευνητὲς νὰ τοὺς φωτογραφίσουν καὶ νὰ «δοῦν» τὸ περιεχόμενόν τους.
Ὀρθότερα, δὲν κατάφεραν νὰ «δοῦν» κάτι, πλὴν ἐλαχίστων ἀποσπασμάτων.
Ἀπλῶς κατάφεραν νὰ τοὺς δοῦν. Σκέτο….

Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ἔμαθαν… Κάνουν πὼς δὲν ἔμαθαν…

Τὸ παρακάτω ὑπογράφει ὁ Μιχάλης Καλόπουλος. 
Σήμερα ὄμως, παρ’ ὅ,τι σὲ γενικὲς γραμμὲς συμφωνῶ μὲ τὰ γραφόμενά του, θὰ διαφωνήσω ἀρκετὰ ὅμως στὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ δὲν πρέπῃ, νὰ συνδράμουν Ἕλληνες γιὰ νὰ ἀποκρυπτογραφηθοῦν τὰ ἐν λόγῳ χειρόγραφα… Διότι, ὡς γνωστόν, κάθε μορφὴ ἀποκρυπτογραφήσεως ἀπέδειξε, ἔως σήμερα, πὼς ἦταν χρησιμοτάτη εὐκαιρία γιὰ νὰ διατηρεῖται ἡ Ἀνθρωπότης ἐν ὑπνώσει, ἐν δουλείᾳ κι ἐν καταστολῇ…
Ὁπότε γιατί τώρα νά βοηθήσουμε; Γιά νά τούς δώσουμε ὅπλα πού χρειάζονται πρό κειμένου νά ἐξακολουθήσἡ ἡ τυραννία ἤ νά τό βουλώσουν οἱ Ἕλληνες; Ἔ;.

Συνέχεια

Χαμένα ἔργα στὸ φῶς!

Ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα ποὺ ἐδιάβασα τὶς τελευταῖες ἡμέρες, τὸ εὑρῆκα στὴν σελίδα τοῦ Λυκομίδου.

Ἐπὶ τέλους, ἕνα τμῆμα τῆς χαμένης Ἑλληνικῆς γραμματείας ξαναβρίσκει τὸν δρόμο του πρὸς τὸ φῶς.

Ξέρετε… Εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἔργα ποὺ …χάθηκαν ἔτσι, γιατὶ δὲν τοὺς …ἄρεσε τὸ φῶς! Μόνα τους… Δίχως κάποια βρώμικα χέρια νὰ τὰ κάψουν ἢ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ προσάναμμα! 

Φιλονόη.

Χαμένα έργα των Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αρχιλόχου και Ησιόδου διάβασαν οι επιστήμονες

(Σώθηκε ολόκληρος θησαυρός)

Συνέχεια