Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Πολὺ καλὸς ὁ  νόμος μου…

Ἐὰν καταργηθῇ ὅμως θὰ εἶναι ἀκόμη καλλίτερα…

Συνέχεια

Γλεντώντας τὶς …οὐρές!!!

Στημένοι στις ουρές ας αξιοποιούμε τον χρόνο αναλογιζόμενοι όλοι πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι ουρές με τους άλλους. Άγιο είχαμε.

Συνέχεια

Ζήτω ἡ …δουλεία τῆς Κυριακῆς!!!

Πρὸ καὶ μετὰ ἀναλήψεως κυβερνητικῶν θέσεων…

Συνέχεια

Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας

Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας Ἐπειδὴ πολὺς λόγος γίνεται γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Ζοστὶν Τρυντῶ εἶναι φιλελεύθερος, νὰ σᾶς πῶ, μὲ παράδειγμα, γιὰ νὰ ξεμπερδευθεῖτε.

Ὁ Ζοστὶν εἶναι Γιωργάκης: λεφτὰ ὑπάρχουν, κοινωνικὰ ἐπιδόματα, ὑψηλὲς φορολογίες καὶ πρὸ παντῶς πολιτικὴ ὀρθότης.

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι φιλελεύθερος, νίπτω τὰς χείρας μου. Συνέχεια