Λύσεις ἁπλὲς

Λύσεις ἀπλές!!!

Παττακός:

«Ἐδέχθην τὸ προεδρεῖον τῶν συνδικαλιστῶν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας τοῦ Ὠνάση. Συνέχεια

Νά κλαῖς γιά τόν Παττακό;

Νά κλαῖς γιά τόν Παττακό;Ἐὰν ἤμουν παιδί του, θὰ τὸν ἔκλαιγα.
Ἐὰν ἤμουν τῆς αὐτῆς ἰδεολογίας, θὰ τὸν ἔκλαιγα.
Ἐὰν δὲν ἤμουν πεπεισμένη γιὰ τὰ δίκαια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κατεπατήθησαν, σὲ μεγάλο βαθμό, κατὰ τὴν δικτατορία, θὰ τὸν ἔκλαιγα, ἐφ΄ ὅσον, ὅπως καὶ κάποιες ἄλλες κυβερνήσεις, παλλαιότερα, ἔτσι καὶ ἡ δικτατορία, ἄφησε ἀρκετὰ καλὰ κληροδοτήματα στὴν χώρα.
Ὅμως ἐπεὶ δὴ πιστεύω στὸν Ἄνθρωπο, πιστεύω στὸ Δίκαιον, πιστεύω στὴν ἰσονομία, δὲν τὸν κλαίω.
Λυπᾶμαι μόνον γιὰ τὸ φρικτό του τέλος, ἐν τελῶς ἀνθρωπιστικῶς, διότι δὲν ἀξίζει καὶ δὲν ταιριάζει σὲ ἔναν γέροντα νὰ κακοποιεῖται γιὰ μερικὰ ψωροευρόπουλα καὶ λόγῳ τῆς ἀνικανότητος-ἀνηθικότητος τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων νὰ προστατεύσουν τὴν κοινωνία ἀπὸ τὴν ἐγκληματικότητα. Συνέχεια