Γελοῖος ἀνασχηματισμός ἤ…;

…κάτι ἄλλο; Κάτι πολύ χειρότερον;

Ἐν τάξει… Εἶμαι ….συνωμοσιολόγα. Πῶς νά τό κάνουμε;
Ὅμως στὶς 13 Μαΐου διαβάσαμε αὐτό:

Συνέχεια

Φάκελλος-βόμβα στὰ γραφεῖα τοῦ ΔΝΤ μὲ πιθανότητα προελεύσεως ἀπὸ Ἑλλάδα!

Σοβαρὲς ἐξελίξεις!!!

Νέα ἔκρηξις μὲ ἐπιστολὴ-βόμβα στὸ Παρίσι, στὰ γραφεῖα τοῦ ΔΝΤ, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸ γυναικός, ὑπαλλήλου τοῦ ταμείου.

Συνέχεια

Φαντασιόπληκτα σενάρια ἐπερχομένης δικτατορίας;

Φαντασιόπληκτα σενάρια ποὺ δὲν ξέρω πόσο φαντασιόπληκτα εἶναι…
…μὰ πέραν τῶν σεναρίων ἔχουμε ἤδη νὰ καταγράφουμε πολὺ ἐνδιαφέροντα καί, διόλου ἀσύνδετα μεταξύ τους, γεγονότα:

  • τὰ πολὺ σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ὁδηγοῦν βεβαιωμένα σὲ …«ἐξ ἀνάγκης» αὔξησιν μέτρων ἀσφαλείας…

  • Ἔχουμε κυβερνητικὲς ἐντολὲς …ἀνοχῆς τῶν ἐπεισοδίων. Συνέχεια