Ναί, τὸ πλαστικὸ μᾶς δηλητηριάζει.

Ναί, τὸ πλαστικὸ μᾶς δηλητηριάζει.Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, κι ἐν ᾦ χρησιμοποιοῦσα καθημερινῶς πλαστικὰ μπουκάλια, ὑπέφερα συχνὰ πυκνὰ ἀπὸ πονοκεφάλους.
Ἴσως νὰ ἦταν τυχαῖον. Ἴσως πάλι κι ὄχι.Πάντως βάσει τῶν νέων ἐρευνῶν πράγματι ἡ χρήσις πλαστικῶν μπουκαλιῶν εὐθύνεται γιὰ πονοκεφάλους.

Οἱ λόγοι ποὺ ἔπαυσα τὴν χρήσι τῶν πλαστικῶν μπουκαλιῶν, καὶ γενικότερα τοῦ πλαστικοῦ, ἦταν ἡ συνειδητοποίησις, ἀρχικῶς, τῆς μεγάλης ἐπιβαρύνσεως ποὺ ἔχω στὸ περιβάλλον. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ νὰ χρησιμοποιῶ πλαστικὰ προϊόντα, κάθε εἴδους. Εἶμαι συνεργός. Συνέχεια

Ἡ βιομηχανία τοῦ νεροῦ

Η βιομηχανία του νερού: Ένα πρόσφατο φαινόμενο. Η τάση αυτή άρχισε το 1976 με το γαλλικό αφρώδες νερό της Perrier. Μόλις στη δεκαετία του 1990 τα μπουκάλια νερού έχουν γίνει κοινά στην αγορά και έχουν γίνει ένα σύμβολο της δέσμευσής μας για την φυσική κατάσταση και την ανησυχία μας για την υγεία μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά για το εμφιαλωμένο νερό, ακολουθούμενη από το Μεξικό, την Κίνα και τη Βραζιλία.

 Τεράστια περιθώρια κέρδους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το νερό της βρύσης κοστίζει περίπου 0,03 λεπτά ανά λίτρο. Σε αντίθεση, το κόστος ενός εμφιαλομένου μπουκαλιού νερό φτάνει περίπου Συνέχεια

Ἄς σταματήσῃ ἐπὶ τέλους ἡ Ὕβρις τοῦ πλαστικοῦ!

Ἡ χρήσις τοῦ πλαστικοῦ στὴν ζωή μας εἶναι κάτι ποὺ θεωροῦμε πολὺ φυσικό.
Ὅμως οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ τί ζημίες καὶ καταστροφὲς προκαλεῖ στὸ παριβάλλον.
Τὰ πιάνουμε, τὰ βάζουμε στὸ στόμα μας, στὸ σπίτι μας, στὸν κῆπο μας… Οὐσιαστικῶς τὰ τρῶμε κανονικότατα… Τὰ δίδουμε στὰ παιδιά μας, ἐπιβαρύνοντας τὴν ὑγεία τους κάθε στιγμή. Τὰ πετᾶμε ἄσκεπτα, μὴ ἀναλογιζόμενοι πὼς οὐδέποτε θὰ ἀποῤῥοφηθοῦν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος.
Καὶ μόνον αὐτὴ ἡ εἰκόνα,  Συνέχεια

Συγκλονιστική περιβαλλοντική καταστροφή

Τήν ἑπομένη φορά πού θά πετάξετε σκουπίδια στήν παραλία ἤ τήν θάλασσα θυμηθεῖτε τό παρακάτω βίντεο. 

Εἶναι γυρισμένο στό Midway, ἕνα ἀπομεμακρυσμένο νησί τοῦ Βορείου Εἰρηνικοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ ἀκτές ἀπέχουν περισσότερο ἀπό 2.000 μίλια ἀπό τήν πλησιέστερη ἀκτή!

Μία γρήγορη μετάφρασις τῶν ὅσων ἔγραψαν οἱ δημιουργοί τῆς ταινίας γιά τά ὅσα τραγικά ἀντίκρυσαν ὅταν ἐπεσκέφθησαν τό Midway.

«Ἕνα πολύ δυνατό ὁπτικό ταξείδι στήν καρδιά μιᾶς συγκλονιστικῆς περιβαλλοντικῆς τραγωδίας.

Σέ ἔνα ἀπό τά πιό ἀπομεμακρυσμένα νησιά τοῦ πλανήτου μας, δεκάδες χιλιάδες Συνέχεια

Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;

Εὔκολο…
Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ τὸ φυσικότατο νεράκι τῶν πηγῶν, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν στὰ δικά μας χέρια.
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουν καταναλώσῃ τέτοια σκευάσματα; (Ναί, πρόκειται γιὰ σκεύασμα τὸ νερό, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἰσέρχεται μέσα σὲ πλαστικό μπουκάλι.) Φαντάζομαι πὼς ὅλοι μας, κατὰ καιρούς, ἄν καὶ κατὰ βάθος γνωρίζουμε πὼς κάτι τέτοιο εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν ὑγεία μας.

Ἀρκεῖ ἐπίσης νὰ θυμηθοῦμε πὼς ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς ΝΕΣΤΛΕ πιστεύει πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι τίποτα περισσότερον, παρὰ μία ἀκόμη πηγὴ χρήματος γιὰ αὐτούς.
Συνέχεια

Πόλεμος οἰκολογικῶν συσκευασιῶν;

Χμμμ… Ἐγὼ θὰ ἔλεγα μόνον πόλεμος ἐντυπώσεων…
Διότι, ποιοί μᾶς ἔφεραν τόσο πλαστικό στήν ζωή μας; 
Τόσο ἀλουμίνιο; Τόσο χαρτί; 
Γιατί τελικῶς νά καταντοῦμε, πρό κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε, τμήματα τῆς Ὕβρεως;
Διότι παράγουμε Ὕβρι. Καθημερινῶς. Ὁπουδήποτε. Ἀπὸ τὸ ἁπλὸ καλαμάκι τοῦ καφέ, ἔως τὸ μακαρόνι ποὺ βράζουμε. 
Ποιός ὅμως νά σταθῇ ἐμπρός στήν Κοινή Λογική καί νά τήν ἀνασύρῃ ἀπό τήν Λήθη;

Συνέχεια