Θαυμάσια «δουλεύει» ἡ …ἀνθρωπογενὴς μόλυνσις τοῦ πλανήτου!!!

Διότι, ὡς γνωστόν, μετακυλᾶ τὸ κόστος (ἀληθὲς ἢ ψευδὲς) στὶς πλάτες τῶν χαχόλων. Κι ἔτσι, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ποὺ δὲν ἀποφασίζουμε ἀλλὰ ὑπομένουμε, καταλήγουμε μὲ τὸν …μουντζούρη, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι κερδοσκοποῦν, μολύνουν καὶ καταστρέφουν.
Συνέχεια

Θά σταματήσουν τά καλαμάκια νά εἶναι πλαστικά;

Ὄχι γιὰ τὴν ὥρα εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἁπλῶς οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα δὲν ἔχουν ἐνημερωθῆ 100% σωστά. Συνέχεια

Θὰ σωθῆ ὁ πλανήτης μόνον ἀπὸ τοὺς …κοινοὺς θνητούς!!!

Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνα ταξείδι μὲ ἀεροσκάφος Νέα Ὑόρκη-Λονδῖνο τῆς γραμμῆς, γιὰ ἕναν ταξιδειώτη, ἀφήνει ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἴσο μὲ τὸ ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἑνὸς σπιτιοῦ τεσσάρων (4) ἀτόμων γιὰ ἕνα ἔτος.

Συνέχεια

Ἄς σταματήσῃ ἐπὶ τέλους ἡ Ὕβρις τοῦ πλαστικοῦ!

Ἡ χρήσις τοῦ πλαστικοῦ στὴν ζωή μας εἶναι κάτι ποὺ θεωροῦμε πολὺ φυσικό.
Ὅμως οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ τί ζημίες καὶ καταστροφὲς προκαλεῖ στὸ παριβάλλον.
Τὰ πιάνουμε, τὰ βάζουμε στὸ στόμα μας, στὸ σπίτι μας, στὸν κῆπο μας… Οὐσιαστικῶς τὰ τρῶμε κανονικότατα… Τὰ δίδουμε στὰ παιδιά μας, ἐπιβαρύνοντας τὴν ὑγεία τους κάθε στιγμή. Τὰ πετᾶμε ἄσκεπτα, μὴ ἀναλογιζόμενοι πὼς οὐδέποτε θὰ ἀποῤῥοφηθοῦν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος.
Καὶ μόνον αὐτὴ ἡ εἰκόνα,  Συνέχεια