Θὰ σωθῆ ὁ πλανήτης μόνον ἀπὸ τοὺς …κοινοὺς θνητούς!!!

Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνα ταξείδι μὲ ἀεροσκάφος Νέα Ὑόρκη-Λονδῖνο τῆς γραμμῆς, γιὰ ἕναν ταξιδειώτη, ἀφήνει ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἴσο μὲ τὸ ἐνεργειακὸ ἀποτύπωμα ἑνὸς σπιτιοῦ τεσσάρων (4) ἀτόμων γιὰ ἕνα ἔτος.

Εἶναι φανερό, ὅτι γιὰ τὸ Χόλυγουντ καὶ φεῦ γιὰ τὸν Ζᾶν Κλῶντ Γιοῦνκερ, στὶς μετακινήσεις του μὲ λῆαρ τζὲτ ἀνὰ τὰς Εὐρώπας αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν ἰσχύουν. Ἰσχύουν μόνον γιὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς τους ὁποίους ὑποχρεώνουν καί, ἀκόμη χειρότερα, μὲ συστηματικὴ πλύση ἐγκεφάλου πείθουν γιὰ τὶς βλαπτικὲς συνέπειες τοῦ πλαστικοῦ καλαμακίου .

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ καλὰ νέα…
Ὁ μπαμπὰς τῶν λελέδων ὁ Στὴβ Μπᾶνον μετεκινήθη πλέον στὴν Ἰταλία καὶ θὰ φροντίσουμε μαζύ του, τὸ 2019 νὰ στείλουμε (ἐμεῖς οἱ λαϊκιστὲς) ὅλα τὰ εὐρωφρικιὰ στὸ σπίτι τους.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply