Θαυμάσια «δουλεύει» ἡ …ἀνθρωπογενὴς μόλυνσις τοῦ πλανήτου!!!

Διότι, ὡς γνωστόν, μετακυλᾶ τὸ κόστος (ἀληθὲς ἢ ψευδὲς) στὶς πλάτες τῶν χαχόλων. Κι ἔτσι, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ποὺ δὲν ἀποφασίζουμε ἀλλὰ ὑπομένουμε, καταλήγουμε μὲ τὸν …μουντζούρη, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι κερδοσκοποῦν, μολύνουν καὶ καταστρέφουν.
Συνέχεια

Ἡ πολυεθνική μέ τά πανάκριβα, εἰσαγώμενα προϊόντα, ἐξακολουθεῖ νά στηρίζῃ …… τόν Σουλειμάν!

 

Η Procter & Gamble είναι μια γιγαντιαία πολυεθνική (κύκλος εργασιών το 2011 82,6 δισεκατομμύρια Δολάρια – καθαρά κέρδη 11,7 δισεκατομμύρια Δολάρια) με πάρα πολλά προϊόντα που «μοσχοπουλάει» σε 80 χώρες του κόσμου – και φυσικά στην Ελλάδα.

Η Procter & Gamble τον Απρίλιο του 2011 καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πρόστιμο 211,2 εκατομμυρίων Ευρώ για καρτέλ µε στόχο την χειραγώγηση των τιµώναπορρυπαντικών ρούχων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (μαζί με την Unilever – η τρίτη της παρέας Henkel την γλύτωσε γιατί «κάρφωσε» τις άλλες δύο).

Η Procter & Gamble τον Δεκέμβριο του 2011 καταδικάστηκε από την Συνέχεια