Θαυμάσια «δουλεύει» ἡ …ἀνθρωπογενὴς μόλυνσις τοῦ πλανήτου!!!

Διότι, ὡς γνωστόν, μετακυλᾶ τὸ κόστος (ἀληθὲς ἢ ψευδὲς) στὶς πλάτες τῶν χαχόλων. Κι ἔτσι, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ποὺ δὲν ἀποφασίζουμε ἀλλὰ ὑπομένουμε, καταλήγουμε μὲ τὸν …μουντζούρη, ἐφ΄ ὅσον ἄλλοι κερδοσκοποῦν, μολύνουν καὶ καταστρέφουν.
Συνέχεια

Ὑστερικὲς «εὐαισθησίες» γιὰ τὰ …καλαμάκια!!!

Ὑστερία γιὰ τὰ πλαστικὰ καλαμάκια, καὶ πόσο βλαβερὰ εἶναι γιὰ τὸ περιβάλλον.

Σιωπὴ γιὰ τοὺς τόνους πλαστικῶν στὶς παραλίες τῶν νησιῶν μας, ἀπὸ τὰ σωσίβια καὶ τὰ φουσκωτά, μὲ τὰ ὁποῖα «φέρνουν» οἱ Μ.Κ.Ο. τοὺς ἑκατοντάδες «παρατύπους μετανάστες».
Συνέχεια

Θά σταματήσουν τά καλαμάκια νά εἶναι πλαστικά;

Ὄχι γιὰ τὴν ὥρα εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἁπλῶς οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα δὲν ἔχουν ἐνημερωθῆ 100% σωστά. Συνέχεια

Ἄς σταματήσῃ ἐπὶ τέλους ἡ Ὕβρις τοῦ πλαστικοῦ!

Ἡ χρήσις τοῦ πλαστικοῦ στὴν ζωή μας εἶναι κάτι ποὺ θεωροῦμε πολὺ φυσικό.
Ὅμως οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ τί ζημίες καὶ καταστροφὲς προκαλεῖ στὸ παριβάλλον.
Τὰ πιάνουμε, τὰ βάζουμε στὸ στόμα μας, στὸ σπίτι μας, στὸν κῆπο μας… Οὐσιαστικῶς τὰ τρῶμε κανονικότατα… Τὰ δίδουμε στὰ παιδιά μας, ἐπιβαρύνοντας τὴν ὑγεία τους κάθε στιγμή. Τὰ πετᾶμε ἄσκεπτα, μὴ ἀναλογιζόμενοι πὼς οὐδέποτε θὰ ἀποῤῥοφηθοῦν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος.
Καὶ μόνον αὐτὴ ἡ εἰκόνα,  Συνέχεια

Πόλεμος οἰκολογικῶν συσκευασιῶν;

Χμμμ… Ἐγὼ θὰ ἔλεγα μόνον πόλεμος ἐντυπώσεων…
Διότι, ποιοί μᾶς ἔφεραν τόσο πλαστικό στήν ζωή μας; 
Τόσο ἀλουμίνιο; Τόσο χαρτί; 
Γιατί τελικῶς νά καταντοῦμε, πρό κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε, τμήματα τῆς Ὕβρεως;
Διότι παράγουμε Ὕβρι. Καθημερινῶς. Ὁπουδήποτε. Ἀπὸ τὸ ἁπλὸ καλαμάκι τοῦ καφέ, ἔως τὸ μακαρόνι ποὺ βράζουμε. 
Ποιός ὅμως νά σταθῇ ἐμπρός στήν Κοινή Λογική καί νά τήν ἀνασύρῃ ἀπό τήν Λήθη;

Συνέχεια