Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;

Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;Εὔκολο…
Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ τὸ φυσικότατο νεράκι τῶν πηγῶν, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν στὰ δικά μας χέρια.
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουν καταναλώσῃ τέτοια σκευάσματα; (Ναί, πρόκειται γιὰ σκεύασμα τὸ νερό, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἰσέρχεται μέσα σὲ πλαστικό μπουκάλι.)
Φαντάζομαι πὼς ὅλοι μας, κατὰ καιρούς, ἄν καὶ κατὰ βάθος γνωρίζουμε πὼς κάτι τέτοιο εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν ὑγεία μας. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε πὼς ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς ΝΕΣΤΛΕ πιστεύει πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι τίποτα περισσότερον, παρὰ μία ἀκόμη πηγὴ χρήματος γιὰ αὐτούς.
Οὐσιαστικῶς μᾶς προειδοποιοῦν γιὰ τὰ ἐπόμενά τους βήματα.
Ὁ ἀέρας, ἡ τροφὴ καὶ τὸ νερὸ ὑπάρχουν ἐν ἀφθονίᾳ στὴν φύσι ἀλλὰ πασχίζουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ μᾶς ἀποκόψουν. 

Τί κατάλαβα; 
Αὐτὸ ποὺ ἤδη γνώριζα…
Ὑάλινα μπουκάλια καὶ βρυσούλα, ἐὰν θέλουμε νὰ ἔχουμε τὴν ὑγεία μας.
Φιλονόη.Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;2

φωτογραφία

Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Νικόλαο γιὰ τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἔστειλε. 

(Visited 96 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὑπάρχει τό ἐμφιαλωμένο νερό; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply