Δύο πλοῖα, δύο προδοσίες…

Ἀπὸ τὸν ἐκλεκτὸ φίλο Εὐάγγελο Μπραουδάκη:

«Δύο πλοῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ τὴν δική του ἱστορία τὸ κάθε ἕνα.

Συνέχεια

Φίλοι, ὁ μοναδικὸς ἀνθρώπινος Πλοῦτος (β)

Ὁ Σωκράτης ὅταν ἐρωτήθη γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ ἀπόκτημα ποὺ συμφέρει περισσότερο εἶπε: «ὁ σταθερὸς φίλος».

Σωκράτης ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ τὶ κτῆμα συμφορώτατον εἶπε: «φίλος βέβαιος».

Ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, Ἀντιστράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, στὸ ἀνθρωπιστικὸ ΡΟΤΑΡΥ.

Ὁ ἕνας ροταριανὸς βραβεύει τὸν ἄλλο.

Συνέχεια