Φίλοι, ὁ μοναδικὸς ἀνθρώπινος Πλοῦτος (β)

Ὁ Σωκράτης ὅταν ἐρωτήθη γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ ἀπόκτημα ποὺ συμφέρει περισσότερο εἶπε: «ὁ σταθερὸς φίλος».

Σωκράτης ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ τὶ κτῆμα συμφορώτατον εἶπε: «φίλος βέβαιος».

Ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, Ἀντιστράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, στὸ ἀνθρωπιστικὸ ΡΟΤΑΡΥ.

Ὁ ἕνας ροταριανὸς βραβεύει τὸν ἄλλο.

 

πηγῆ

Μητροπολίτες «χειροκροτητὲς» φιλανθρώπων ῥοταριανῶν.

πηγὴ

Ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, Ἀντιστράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, στὸ ἀνθρωπιστικὸ ΡΟΤΑΡΥ.

πηγὴ

Ἀνωτάτη διάκρισις γιὰ τὸν Ἠλία Ψινάκη ἀπὸ τὸν Ῥοταριανὸ Ὅμιλο Μαραθῶνος – Νέας Μάκρης

πηγὴ

ἔρευνα
Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *