Γουμάρια Καζακλαριώτκα

Ἐπειδὴ εἶσθε καλὰ παιδιὰ ἀπεφάσισα νὰ σᾶς κάνω ἐντελῶς δωρεὰν ἔνα μάθημα πατριδογνωσίας.

Τὸ Καζακλὰρ εἶναι χωριὸ εὐρισκόμενο ΒΑ τῆς Λαρίsσης καὶ σὲ ἀπόσταση ὀκτὼ (8) χιλιομέτρων περίπου. Ἔχει δὲ σημερινὴ ὀνομασία Ἀμπελῶνας.

Εἶναι γνωστὸ γιὰ δύο πράγματα στὸ πανελλήνιον. Συνέχεια

Θὰ «ἄλλαζαν τὰ πάντα» γιὰ νὰ ἀλλάξουν …τίποτα!!!

Ἐγὼ σᾶς τὸ εἶπα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐὰν αὐτὸς ὁ τύπος μείνῃ ἐκτὸς νυμφῶνος νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη καὶ νὰ μοῦ περάσετε χαλκᾶ. Καὶ τὰ αὐτιὰ νὰ μοῦ τρυπήσετε, ὄχι μόνον τὴν μύτη.

Χάσαμε ὅμως τὸ …«τραγάκι»!!!

Εἶναι ἀποφασισμένοι ἐκεῖ στὴν ΝΔ καὶ ἔχουν καὶ ἀρχηγὸ μεταῤῥυθμιστή.
Ἀποφασισμένοι νὰ τὰ ἀλλάξουν ὅλα, γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξῃ τὸ ὁ,τιδήποτε!!!

Συνέχεια

Δυστυχῶς μᾶς ἔμειναν οἱ τραγάκηδες…

Ὑποθέσεις σὰν καὶ αὐτὴν τοῦ τρισαθλίου Τραγάκη ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, ἐπειδὴς ἡ ἀντίθεσις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προβολή τους, (τὸ κοντρὰστ ποὺ λέμε καὶ στὴν φωτογραφία), μᾶς κάνει νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς σεμνούς, καλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἀλοίμονο, περνοῦν ἀπαρατήρητοι, διότι ἡ καλοσύνη, ἡ τιμιότης, ἡ εἰλικρίνεια καὶ τὸ ἦθος δὲν ἔχουν πέραση στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Γιὰ παράδειγμα… Ἀκούσατε ποτέ ἀπαιτήσεις καί ὑπερφίαλες δηλώσεις ἀπό τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, ἕναν ἐπὶ δεκαετίες στρατιώτη τῆς παρατάξεως, ποὺ ὅταν λόγῳ προκεχωρημένης ἡλικίας καὶ φυσικῆς κοπώσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ μετερίζι τῶν Σεῤῥῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔδινε τοὺς ἀγῶνες; Ἀκούσατε ποτέ νά ἀπαιτῇ σάν μικρέμπορος νά πάρῃ τήν θέση του ὁ υἱός του Κώστας Καραμανλῆς ὁ Γ΄;

Συνέχεια

Χάσαμε ὅμως τὸ …«τραγάκι»!!!

Πρέπει νὰ διεμήφθησαν ἀπείρου κάλλους, κωμικοτραγικοὶ τηλεφωνικοὶ διάλογοι.

  • Τραγάκης: πρόεδρε τί πράγματα εἶναι αὐτά, ἀφοῦ τά εἴχαμε συμφωνήσῃ;
  • Πρόεδρος: Γιάννη, ἡρέμησε, ὅπως ἦλθαν τὰ πράγματα δὲν εἴχα ἄλλην ἐπιλογή, γαμῶ τὸ ΦΒ μου γαμῶ, λύσσαξαν!!!
  • Τραγάκης: πρόεδρε θὰ αὐτοκτονήσω. Συνέχεια

Διορισμῶν συνέχεια. Τέσσερεις – τέσσερεις τούς διορίζουν

Σάν τίς ἀκρίδες ἔχουν πέσει στό δημόσιο καί τρῶνε ὅτι ἔχει ἀπομείνει. Ὁ λαός πεινᾶ ἀλλά πληρώνει τούς κρατικοδίαιτους κηφῆνες. Αὐτούς καί τό «σκυλολόι» τους.Πότε θά τελειώσῃ αὐτή ἡ κατάστασις; Μέχρι πότε θά τούς ἀνεχόμαστε;

Μινώταυρος

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ-ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο…ΚΑΠΕΛΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!!!

Διορισμών συνέχεια στη Βουλή…Με το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος που οι ίδιοι ψήφισαν Συνέχεια