Ῥῶσσοι «χάκερς» …ἀνέβασαν τὸν Τρᾶμπ!!!

Ἔ, λοιπόν…
Ὁ Τρᾶμπ κέρδισε λόγῳ Ῥώσσων χάκερς, ποὺ κατέχουν τό, ἀπίστευτα ὑψηλὸ ποσοστό, τοῦ …0.0004 % στὸ Facebook, μὲ πλαστοὺς λογαριασμούς! Συνέχεια

Χαστοῦκι καναδικὸ στοὺς ἰσλαμο-φονταμενταλιστὲς

Ὁ κύβος ἐῤῥίφθη.
Στὸ Κεμπὲκ τοῦ Καναδᾶ, ὁ Νόμος 62 περὶ πολιτικῆς οὐδετερότητος, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς 20 Ὀκτωβρίου ὅσοι ὑπηρετοῦν στὸν δημόσιο τομέα, ἢ ὅταν χρησιμοποιοῦν μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ἢ δημόσιες ὑπηρεσίες, νὰ ἔχουν ἀποκεκαλυμμένο τὸ προσωπό τους.
Τίποτα δὲν θὰ καλύπτῃ τὸ πρόσωπο!!!

«I should see your face, and you should see mine».

Συνέχεια

Γερμανική ἐντιμότης;

Ἡ Γερμανικὴ Ζῆμενς (ΒSH) μάζεψε τὴν «Πίτσος» καὶ ἔφυγε.
Ἀκριβὸ εὐρῶ καὶ ἀνύπαρκτος ἀγορά, ὁδηγοῦν σὲ κλείσιμο τὴν παραγωγή.

Συνέχεια

Χρηματοδοτεῖ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τήν Τουρκία;

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ κόψῃ τὴν χρηματοδότηση στὴν Τουρκία.

Πάντως, ἀπὸ τὰ 4,5 δισεκατομμύρια ποὺ εἶχε προϋπολογίσῃ ἔως τὸ 2020, ἔχει δώσῃ μόνον 0,26 δισεκατομμύριο.
Δηλαδή… Κάτι σὰν τὸ …5%!!!

Σιγὰ μὴν κλάψῃ ἡ Τουρκία τὰ …50 ἑκατομμύρια ποὺ τῆς δίνει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη κατ’ ἔτος, τὰ ὁποία εἶναι λίγο παραπάνω ἀπὸ …μισὸ δολλάριο γιὰ τὸν κάθε Τοῦρκο!!! Συνέχεια

Μᾶς ξεσπιτώνουν καὶ τὸ παίζουν …Κινέζοι!!!

Κινέζος ἀγόρασε 100 σπίτια στὰ Ἐξάρχεια. Καλὰ λὲν ὅτι οἱ κομμουνιστὲς θὰ μᾶς πάρουν τὰ σπίτια. Οἱ Κινέζοι κομμουνιστὲς, ὅμως! Μᾶς παίρνουν τὰ σπίτια καὶ παριστάνουν καὶ τοὺς Κινέζους!

Συνέχεια

Γιατί μᾶς λέν πώς συμβαίνει …«τῆς Βενεζουέλας»;

Ὁ Μαδοῦρο συνέτριψε τοὺς ἀντιπάλους του στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Βενεζουέλα.
Οἱ «ἀντίπαλοι», εἶπαν ὅτι θὰ ἀνεγνώριζαν ἐκλογὲς μόνον ἐὰν …ἀνεδεικνύοντο οἱ ἴδιοι νικητές!

Ἔχετε ἀκόμη ἐρωτήματα γιατί γίνεται τῆς «Βενεζουέλας» ἀπό τούς ἐγκαθέτους πληροφοριοδότες τῶν ΗΠΑ στήν χώρα μας πού ἔχουν διεισδύσῃ σέ ἀνθελληνικές καὶ κομματολάγνες ὁμάδες παραδοσιακά ἀφελῶν δεξιῶν, καί ἔχουν περάσῃ μηνύματα ὅτι ὅλα ἐκεῖ ὀφείλονται στήν ἀνεπάρκεια τοῦ ἀριστεροῦ κυβερνῶντος σχήατος…;

Συνέχεια