Φιλελεδισμὸς καταῤῥέων

Στὴν Δύση τὰ μόνα μεγάλα καὶ σοβαρὰ κόμματα, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐπηροῆς στὸν κόσμο, στὸν φιλελεύθερο χῶρο μὲ ποσοστὰ 40%-50% εἶναι στὴν Ἀγγλία καί τις ΗΠΑ.
Ὅλως τυχαίως εἶναι ἐναντίον τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Συνέχεια

Ψευδεῖς κι ἀληθεῖς βιασμοί

Ἀμέτρητες κατηγορίες περὶ «παρενοχλήσεως καὶ βιασμοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι ἦσαν στημένες στὴν Ἀγγλία τὸ τελευταῖο διάστημα καί, πλέον, οἱ κατηγορίες αὐτὲς μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο εἰδικῆς ὑπηρεσίας, καθ΄ ὅ,τι τὸ παραμύθι πέφτει σύννεφο.

Συνέχεια

Γιατί ἐπανεξοπλίζονται Γερμανία καί Ἰαπωνία;

Ἐξετάζοντας τὰ στατιστικά, ἀνεκάλυψα ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσοτέρους στρατιωτικοὺς ἐξοπλισμούς, μετὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἀγγλία, ποὺ ὅμως ἔχουν διεθνὴ στρατό, ἐνῶ ἐπίσης οἱ στρατιωτικὲς δαπάνες τῆς Ἰαπωνίας εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑψηλες, γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας. Συνέχεια

Θανατηφόρα μνημόνια

Τελικὰ ἡ κρίσις ὁδηγεῖ ὅλο καὶ περισσοτέρους ἀνθρώπους σὲ πρόωρο θάνατο.

Τὸ στρές, κάποτε ἦταν τὸ προνόμιο τῶν Πιλότων καὶ τῶν Χρηματιστῶν ποὺ πέθαιναν στὰ 50-55 ἀπὸ καρδιά.
Τώρα τῶν δημοσιογράφων (πρόσφατο λυπηρὸ πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ θυμᾶμαι, γιὰ παράδειγμα, τὴν περίπτωση ἄλλων συναδέλφων του πρὶν λίγους μῆνες) ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων. Συνέχεια

Ῥῶσσοι «χάκερς» …ἀνέβασαν τὸν Τρᾶμπ!!!

Ἔ, λοιπόν…
Ὁ Τρᾶμπ κέρδισε λόγῳ Ῥώσσων χάκερς, ποὺ κατέχουν τό, ἀπίστευτα ὑψηλὸ ποσοστό, τοῦ …0.0004 % στὸ Facebook, μὲ πλαστοὺς λογαριασμούς! Συνέχεια

Χαστοῦκι καναδικὸ στοὺς ἰσλαμο-φονταμενταλιστὲς

Ὁ κύβος ἐῤῥίφθη.
Στὸ Κεμπὲκ τοῦ Καναδᾶ, ὁ Νόμος 62 περὶ πολιτικῆς οὐδετερότητος, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς 20 Ὀκτωβρίου ὅσοι ὑπηρετοῦν στὸν δημόσιο τομέα, ἢ ὅταν χρησιμοποιοῦν μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ἢ δημόσιες ὑπηρεσίες, νὰ ἔχουν ἀποκεκαλυμμένο τὸ προσωπό τους.
Τίποτα δὲν θὰ καλύπτῃ τὸ πρόσωπο!!!

«I should see your face, and you should see mine».

Συνέχεια