Διαμορφώνονται καί (μᾶς) ἐπιβάλλονται νέα …«πρότυπα»;

Τὸ πιὸ μεγάλο μυστήριο μὲ τὴν ἐφετεινὴ Γιουροβίζιον εἶναι τὸ γιατὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐπιλέγει νὰ πουλᾷ τρέλλα….

…ἀντὶ νὰ βάλῃ κάποιαν, ἀπὸ τίς, ὁμολογουμένως ἐντυπωσιακὲς καὶ ταλαντοῦχες Ἰσραηλίτισσες τραγουδίστριες, ποὺ ἴσως εἶναι οἱ ὡραιώτερες γυναῖκες τοῦ κόσμου (οἱ Ἰσραηλίτισσες, γενικῶς). Συνέχεια

Ἰσλαμοκανιβαλικό λοιπόν θά εἶναι τό μέλλον τῆς Δύσεως;

Σὲ λιγότερο ἀπὸ 1,5 λεπτὸ οἱ ῥωσσικοὶ S-400 μποροῦν νὰ πλήξουν ἀεροπλάνα ἢ πυραύλους ποὺ εὑρίσκονται 400 χιλιόμετρα μακρυά. Συνέχεια

Χειρότερα ἀπό τήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν;

Ἐὰν γελᾶτε μὲ τὸ ὅτι παρεπέμφθη καὶ ὁ Ἕλλην ποὺ πυροβόλησε ληστή, καθὼς καὶ μὲ τὸ ὅτι ἡ ἀστυνομία εἶπε πὼς εἶναι καλλίτερα νὰ κάνετε τὸ κορόιδο, θεωρώντας πὼς αὐτὰ τὰ συμβάντα εἶναι καὶ πρωτοφανῆ καὶ μοναδικά, θὰ σᾶς ἀπογοητεύσω… Συνέχεια

Δίδουν οἱ Ἀμερικανοί …«μεζεδάκια» στούς Τούρκους;

Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, ἀπὸ ὅ,τι ἔχει διαῤῤύση καὶ ἐὰν συνδυασθῇ καὶ μὲ ἐθνολογικοὺς χάρτες, οἱ συμφωνίες Τούρκων μὲ Ἀμερικανοὺς ἤδη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὀμπάμα, εἶναι ὅτι τὸ Κουρδισταν θὰ κατέχη τὴν περιοχὴ ἀνατολικὰ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, ἀλλὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ πάρη ἡ Τουρκια μὲ τοὺς ἰσλαμοκαννιβάλους. Συνέχεια

Φιλελεδισμὸς καταῤῥέων

Στὴν Δύση τὰ μόνα μεγάλα καὶ σοβαρὰ κόμματα, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐπηροῆς στὸν κόσμο, στὸν φιλελεύθερο χῶρο μὲ ποσοστὰ 40%-50% εἶναι στὴν Ἀγγλία καί τις ΗΠΑ.
Ὅλως τυχαίως εἶναι ἐναντίον τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Συνέχεια

Ψευδεῖς κι ἀληθεῖς βιασμοί

Ἀμέτρητες κατηγορίες περὶ «παρενοχλήσεως καὶ βιασμοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι ἦσαν στημένες στὴν Ἀγγλία τὸ τελευταῖο διάστημα καί, πλέον, οἱ κατηγορίες αὐτὲς μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο εἰδικῆς ὑπηρεσίας, καθ΄ ὅ,τι τὸ παραμύθι πέφτει σύννεφο.

Συνέχεια