Ὕφεσις …«ψήνεται» γιά τίς παγκόσμιες οἰκονομίες ἀπό τίς τράπεζες;

Τὸ δολλάριο καὶ ἡ Ἐγγλέζικη λίρα χάνουν ἔδαφος.
Ἐὰν αὐτὸ συνεχισθῇ, εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐνδείξεις ὅτι ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ὁδεύει σὲ ὕφεση συντόμως.

Ἀμερικανοὶ καὶ Ἄγγλοι πάντα προσαρμόζουν τὴν ἰσοτιμία ὥστε νὰ ξεπεράσουν σὲ 15 μῆνες τὴν κρίση.
Τὰ βραχυπρόθεσμα ἐπιτόκια στὶς ΗΠΑ ξεπερνοῦν τὰ μακροπρόθεσμα.
Στιγμὴ περισυλλογῆς.

Ἐξαιρετικὰ ὑψηλὴ πιθανότης στοὺς ἑπομένους 12-15 μῆνες νὰ μποῦμε σὲ βαθειὰ ὕφεση. Ἐὰν συναχωθῇ ἡ Ἀμερική, ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ἀῤῥωσταίνει βαρειά.
Τὸ σημειώνουμε στὸ μπλοκάκι μας.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ὅταν ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ποὺ εἶναι σαφῶς μία ἀπὸ τὶς δύο καλλίτερες τράπεζες τῆς χώρας, δανείζεται ἕνα μικροποσὸ 400 ἑκατομμυρίων μὲ 8,25 %…
Καὶ ὅταν αὐτὰ τὰ ἐπιτόκια (8%) ἦταν τὰ ἐπιτόκια τῆς ΛΗΜΑΝ πρὶν καταρρεύσῃ στὶς ΗΠΑ πρὸ δώδεκα ἐτῶν, ὁδηγῶντας στὴν μεγαλυτέρα οἰκονομικὴ κατάρρευση τῶν ΗΠΑ μεταπολεμικῶς…
…τότε νὰ ἑτοιμαζόμεθα γιὰ κάτι πολὺ δυσάρεστο στὸ Ἑλληνικὸ Τραπεζικὸ σύστημα.

Κάτω λοιπὸν  ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες τί ἔννοια ἔχει ὁ κεντρικός τραπεζίτης πού λέει ὅτι θὰ καταργήση τὰ κάπιταλ κοντρὸλ ἐντελῶς, ὥστέ ὅσοι ἔχουν χρῆμα νὰ μποροῦν νά τό μεταφέρουν σὲ δευτερόλεπτα καὶ νὰ ὁδηγήσουν στήν στιγμιαία κατάῤῤευση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος;
Βλέπει ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα δανείζεται μὲ 8,25%, ἄρα ποιὸν ἐξυπηρέτει αὐτὴ ἡ «κατάργησις» τῶν κάπιταλ κοντρόλ;

Ἡ λογικὴ λέει, ὅτι πρέπει νὰ θέσῃ αὐστηρότερα κάπιταλ κοντρόλς, γιὰ νὰ διασφαλίσῃ τὴν σταθερότητα τοῦ Τραπεζικοῦ συστήματος.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἔλεγα παραπάνω πὼς ἦταν τρομακτικὸ ἡ Ἐθνικὴ νὰ δανεισθῇ μὲ ἐπιτόκια 8%+, καθὼς καὶ ὅτι αὐτό, μαζὺ μὲ ἀλλά, «ἔχει ἄρωμα ἀπὸ ὕφεση».
Τώρα ἡ Εὐρωπαικὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μειώνει ἐπιτόκια. Ἡ Ἀγγλία μειώνει ἐπιτόκια. Οἱ ΗΠΑ μειώνουν ἐπιτόκια. Μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ μῆνες ὑφέσεως στὴν Γερμανικὴ οἰκονομία, φαίνεται ὅτι ὅλοι βγάζουν σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὶς ντουλάπες τὰ Χειμωνιάτικα ῥοῦχα.
Ἡ ἀνάπτυξις ἔχει τελειώση γιὰ τὶς μεγάλες οἰκονομίες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ μείωσις ἐπιτοκίων, θὰ ἐπιτρέψη μία «ὁμαλὴ προσγείωση» χρηματιστηριακῶν τιμῶν.
Ἴσως ἡ πτῶσις χρηματιστηριακῶν τιμῶν δὲν θὰ εἶναι 40%, ἀλλὰ 25%-30%. Καὶ φυσικὰ θὰ ζήσουμε γιὰ πολλὰ ἀκόμη χρόνια (15+) μὲ σχεδὸν μηδενικὰ ἐπιτόκια, καθὼς ἀκόμη τὸ σύστημα (παγκοσμιοποίησις) εἶναι βαθειὰ ἄῤῥωστο, καὶ οἱ ἐταιρεῖες ζοῦν μὲ τὶς «πατερίτσες» τοῦ κράτους-πατερούλη ποὺ τροφοδοτεῖ τράπεζες καὶ ἐταιρεῖες μὲ τὴν τρόμπα τῶν μηδενικῶν-σχεδὸν-ἐπιτοκίων, δηλαδὴ μὲ ἐπιδότηση ἐπιτοκίου….

Βέργος Κωνσταντῖνος

Γιὰ νὰ περνᾷ τὴν ποινικὴ ἀσυλία στοὺς τραπεζίτες ὁ ….Ἄδωνις…
…κάτι ποὺ δὲν ἐπέρασε οὔτε μὲ Σαμαροβενιζέλους….
…σημαίνει ὅτι οἱ τράπεζες κάτι ἑτοιμάζουν.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

 

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply