Γιά νά πέσῃ ἡ «χούντα» ἔγινε ἡ τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο;

Κάποιος μὲ κατηγόρησε, σὲ σχόλιό του, ποὺ ἔγινε σὲ μίαν συνέντευξή μου στὸ Youtube, ὅτι ψεύδομαι ὅταν λέω στὸ πρῶτο μου βιβλίο πὼς ὁ Μακάριος παρεδέχθη πὼς ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ ἔγινε γιὰ νὰ πέσῃ ἡ Χούντα»…

Ἐπειδὴ ἐγὼ ὅταν μιλῶ, μιλῶ πάντα μὲ στοιχεῖα, ἰδοῦ μία ἐπιστολὴ τοῦ Μακαρίου, πρὸς κάποιον φίλο του, ἀμέσως μετὰ τὴν Εἰσβολή:

Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ ἐστάλη ἀπὸ τὸ Λονδῖνο καὶ ἀναφέρει ἀκριβῶς αὐτό….
Καί, φυσικά, τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μακαρίου τὴν γνωρίζουν οἱ πάντες!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply