Γιά νά πέσῃ ἡ «χούντα» ἔγινε ἡ τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο;

Κάποιος μὲ κατηγόρησε, σὲ σχόλιό του, ποὺ ἔγινε σὲ μίαν συνέντευξή μου στὸ Youtube, ὅτι ψεύδομαι ὅταν λέω στὸ πρῶτο μου βιβλίο πὼς ὁ Μακάριος παρεδέχθη πὼς ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ ἔγινε γιὰ νὰ πέσῃ ἡ Χούντα»…

Ἐπειδὴ ἐγὼ ὅταν μιλῶ, μιλῶ πάντα μὲ στοιχεῖα, ἰδοῦ μία ἐπιστολὴ τοῦ Μακαρίου, πρὸς κάποιον φίλο του, ἀμέσως μετὰ τὴν Εἰσβολ:

Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ ἐστάλη ἀπὸ τὸ Λονδῖνο καὶ ἀναφέρει ἀκριβῶς αὐτό….
Καί, φυσικά, τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μακαρίου τὴν γνωρίζουν οἱ πάντες!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 523 times, 1 visits today)
Leave a Reply