Ὅλη ἡ ἀλήθεια τῆς …«Ἐπαναστάσεως» σὲ μίαν Γιάννα!!!

Πόσο γελοῖο, ἀλήθεια, μᾶς φαίνεται τὸ γεγονὸς τῆς ἀναθέσεως τῶν ἑορτασμῶν, γιὰ τὰ «διακόσια χρόνια τῆς …Ἐπαναστάσεως (τῶν Rothscild!!!)», στὴν κα ἀγγελοπούλου. Εἶναι ὅμως πράγματι κάτι παράλογον αὐτό; Ἤ ἔτσι ἀρεσκόμεθα νά πιστεύουμε διότι τόσα ξέρουμε καί τόσα ὁμολογοῦμε;

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Λοιπόν… Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ …σημιτικό της παρελθὸν γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ πόσο βαθειὰ καθρεπτίζει τὴν πραγματικότητά μας αὐτὴ ἡ κυρία, καθὼς καὶ ἡ πρόσφατος ἀνάθεσις. Ἕνα παρελθὸν ποὺ διόλου ἄσχετον εἶναι μὲ τὴν σημερινὴ μορφὴ τῆς (ἂς ποῦμε) κυβερνήσεως, ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἢ  ἄλλως ὅσοι ἐψήφισαν ΝουΔουλάρα κατέληξαν μὲ μΠατΣοΚαρίες.

 • Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτου: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ: Λίνα Μενδώνη (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν: Τάκης Θεοδωρικάκος (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑπουργὸς Τουρισμοῦ: Χάρης Θεοχάρης (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας: Γιῶργος Γεραπετρίτης (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν: Θεόδωρος Λιβάνιος (ΠΑΣΟΚ)
 • Ὑπουργὸς Ψηφιακῆς Πολιτικῆς: Κυριάκος Πιεῤῥακάκης (ΠΑΣΟΚ)

Ψηφίζεις ὅ,τι ἄλλο καὶ καταλήγεις (πάλι!!!) μὲ μΠατΣοΚ!!!

Ἡ κα ἀγγελοπούλου διῳρίσθη ἐπὶ σημίτου γιὰ νὰ διοργανώσῃ τοὺς «Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες». Τὸ σχετικὸ φαγοπότι, ἂς ποῦμε, ποὺ προέκυψε δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα δικῆς της ἀνικανότητος, παρὰ μόνον φυσικὸν ἐπόμενον τῆς γνωστῆς μΠατΣοΚικῆς τακτικῆς. Τοὐλάχιστον ἐπισήμως ἔτσι διαδίδεται. Καί, ἐννοεῖται, πὼς κάθε λογῆς κι ἐπιπέδου ἀσυλίες, προστατεύουν διαχρονικῶς καὶ τὶς γιάννες καὶ τὶς μΠατΣοΚαρίες καὶ κάθε βενιζελικὸ ἀπόγονο.

Ἂς τὸ δεκτοῦμε λοιπόν, χάριν συντομίας, πὼς ἡ κα ἀγγελοπούλου εἶναι ἄσχετος μὲ τὰ τῆς μάσσας. Ὅμως αὐτὸ καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς ἐμπλοκῆς της μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα σκάνδαλα τῆς χώρας, ποὺ οὐδέποτε διερευνήθη, προέρχεται ἀπὸ τὸ σημιτομΠατΣοΚ καὶ τὶς σχέσεις της μαζύ του.
Τὸ κρατᾶμε λοιπὸν ἐτοῦτο.

Τί ἀποδεικνύει ὅμως τό παραπάνω;
Πολὺ  ἁπλᾶ πὼς ἡ κα ἀγγελοπούλου, εἴτε ὡς βιτρινούλα εἴτε ὡς ἐνεργὸ στέλεχος, διατηροῦσε ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τὴν συμμορία τῶν μΠατΣόΚων καὶ τὰ ἐργολαβικά τους παραπαίδια. Καί, ἀκριβῶς
διότι θέλω νὰ εἶμαι καλοπροαίρετη, δὲν θὰ τὴν συνδέσω μὲ τὰ παρελκόμενα ποὺ ψιθυρίζονται, παρὰ μόνον μὲ τὰ ὅσα ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως ἀποδεικνύονται. Κι αὐτὰ ποὺ ἀποδεικνύονται εἶναι πὼς καὶ οἱ σπατάλες γιὰ τὰ «ὀλυμπιακὰ ἔργα» ξεπέρασαν κάθε προηγούμενον ἐνᾦ τὰ ἔργα σήμερα καταῤῥέουν, ἀλλὰ ἡ δόξα τῆς κας ἀγγελοπούλου δὲν ἀπεμειώθη, ἐφ΄ ὄσον ἄλλο τὸ πλιάτσικο κι ἄλλο ἡ διοργάνωσις τῶν «ἀγώνων» ποὺ ἔφεραν τὸ πλιάτσικο.
Σωστά; Πάντως ἂς τὸ κρατήσουμε κι αὐτό.

Τί ἄλλο γνωρίζουμε γιά τήν κα ἀγγελοπούλου;
Μά, φυσικά, τὴν προσπάθειά της νὰ βουλευτοποιήσῃ τὸ βλαστάρι της καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον συνεδέθη ἡ ἰδία μὲ τὸ τΣΥΡΙΖΑιομΠατΣοΚικὸ μόρφωμα, ποὺ μὲ τὸν τίτλο «πρώτη φορὰ ἀριστερά», καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ ὄλο τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημά» της, μᾶς ἀποδιέλυσε.
Γνωστὰ κι ἐτούτα φυσικά…

Ψάχνοντας (στὶς …σκιὲς) γιὰ τὸ ἀριστερὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα»!

Ἐν τάξει… Στὴν πραγματικότητα ἡ κα ἀγγελοπούλου δὲν ἄλλαξε κομματικὲς προτιμήσεις, παρὰ μόνον βιτρίνες, ἐφ΄ ὅσον εἶναι …ὑπερκομματική!!!
Ἁπλῶς καλὸ εἶναι νὰ τὸ ἐνθυμούμεθα κι αὐτό.

Ἡ κα ἀγγελοπούλου ἐπίσης προώθησε, ὅσο τὸ δυνατόν, τὸ ἀλεξέι, πατῶντας ἀκόμη καὶ στὶς (ἀληθεῖς ἢ ὄ,τι ἄλλο) σχέσεις της μὲ τὴν οἰκογένεια κλίντον.

Ἰθαγενεῖς ἐγκαταλελειμμένοι…!!!

Καλῶς ἔπραξε;
Ἀγνοῶ τὰ ἀληθῆ αἴτια κι αὐτοῦ. Τὸ κρατῶ ὅμως στὰ ὑπ΄ ὄψιν.

Παραστάσεις …ἀκριβοπληρωμένες;

Τί νά σᾶς ἀπαντήσω τώρα ἐγώ;; Μήπως γνωρίζω τά βαθύτερα κίνητρα κι αἴτια τῶν ἐπιλογῶν της; Τὸ μόνον ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς πρόκειται γιὰ «οἰκογένεια παντὸς καιροῦ»!!! Μία τέτοια οἰκογένεια ποὺ παραμένει διαχρονικῶς «καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ»…

Ἡ Γιάννα…

Πάντως γιὰ ἕνα εἶμαι μόνον βεβαία: γιὰ τὸν ἀνθελληνισμὸ τῆς οἰκογενείας ἀγγελοπούλου.
Κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ ἐπίσης τὸ ἀποδεικνύουν οἱ πράξεις τους, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἐν λόγῳ οἰκογένεια ναὶ μὲν συνεπορεύθη μετὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τῆς κάθε μΠατΣοΚαρίας, μετὰ τῆς κάθε ΝουΔουλάρας, ἀλλὰ οὐδέποτε συνέπραξε μαζύ τους, ἐφ΄ ὅσον γιὰ τὰ οἰκονομικο-φορολογικά τους ἀπεφάσισαν νὰ …ξενιτευθοῦν!!! Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ (καθαρὰ ἐπιχειρηματικὴ) ἐπιλογὴ τῆς οἰκογενείας νὰ μεταφέρῃ τὶς δραστηριότητές της ἐκτὸς τῆς χώρας, εἶναι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἄλλο τὰ συμφέροντα καὶ  ἄλλο οἱ …«ἰδεολογίες»!!!

Ἀνησυχητικὲς ἐξελίξεις!!!

Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου λοιπὸν καλὸς ἦταν ὁ τΣΥΡΙΖΑΣ γιὰ νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένεια, ἀλλὰ κακὴ ἡ παραμονὴ τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς οἰκογενείας στὴν χώρα ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑ. Τὸ αὐτὸν γιὰ τὰ πάντα.
Ἀσυνέπεια; Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα. Μισελληνισμός; Μπᾶ… Χ@σμένους μᾶς ἔχουν ἔτσι κι ἀλλοιῶς. Ὑπάρχουμε, γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς οἰκογένειες ὡς μέσον πλουτισμοῦ τους καὶ οὐδόλως ὡς λαὸς ποὺ χρειάζεται σεβασμό, διότι ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ. Κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μᾶς σεβασθοῦν, παρὰ μόνον νὰ δείξουν πὼς μᾶς …«σέβονται» ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θὰ ἔχουν κάτι νὰ κερδίσουν.
Τόσο ἁπλᾶ.

Ἠ κα ἀγγελοπούλου λοιπὸν ἔχει μίαν χαμαιλεοντικὴ ἱκανότητα δημιουργίας, διατηρήσεως καὶ συντηρήσεως σχέσεων μὲ ὅλες τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις τοῦ τόπου μας (κι ὄχι μόνον!!!), ἀνεξαρτήτως (ἐπισήμου καὶ μόνον!!!) «ἰδεολογίας». Τὴν εἴδαμε νὰ τΣΥΡΙΖΑιοκτυπιέται ἀλλὰ καὶ νὰ μΠατΣοΚοκτυπιέται, ὅπως φυσικὰ τὴν βλέπουμε τώρα νὰ ΝουΔουλοκτυπιέται. Ἀπὸ «Ἐπαναστάσεις» δὲν κατέχει καὶ ἐχ@σθη πατόκορφα ἐπ΄ αὐτοῦ. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐφ΄ ὅσον πρόκειται γιὰ μία ἀκόμη ἐκδοχὴ τῶν παραστάσεων ποὺ στήνουν οἱ τοκογλύφοι, οἱ ἐπετειακοὶ ἑορτασμοὶ αὐτοὺς θὰ ὑμνήσουν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ τότε τσιράκια τους, ποὺ διεσφάλισαν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸ σημερινὸ καθεστώς. Σιγὰ μὴν ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς «Ἐπαναστάσεως», τὶς ἀτιμίες της καὶ τὶς δολοπλοκίες της.
«Ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε» θὰ εἶναι ἡ παράστασις.
Ἄλλως τέ… Πῶς εἶναι δυνατόν ἄτομα πού μᾶς βλέπουν ὡς μέσον πλουτισμοῦ τους νά ἐνασχοληθοῦν σοβαρά καί εἰλικρινῶς μέ τήν Ἱστορία μας, πού, παρεμπιπτόντως, διαχερίζεται ἡ «πολυγαπημένη» τους Ἐθνική Τράπεζα τῶν Rothschild;

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ὡς ἄτομον καὶ ὡς ἐπιχειρηματίας λοιπόν, ἡ (κάθε) κα ἀγγελοπούλου, καλῶς πράττει. Ὄμως ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἠ (κάθε) κα ἀγγελοπούλου ἁπλῶς ἀποδεικνύεται μία ἀκόμη ἔκφρασις αὐτοῦ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ποὺ σήμερα γνωρίζουμε, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον εἶναι ἀποτέλεσμα ἐκείνης τῆς «Ἐπαναστάσεως» (τῶν Rothschild) ποὺ καλεῖται νὰ διοργανώσῃ, ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς στὴν πραγματικότητα οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ εὑρεθῇ καταλληλότερος ἐκπρόσωπος ὅλων αὐτῶν ποὺ ἡ «Ἐπανάστασις (τῶν Rothschild)» πρεσβεύει.

Καλό, γιὰ ἐμᾶς πλέον, εἶναι νὰ ἐπανατοποθετηθοῦμε ἀπέναντί της καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς μὲ τὴν παρουσία της καὶ τὶς πράξεις της, μὰ καὶ μὲ τὶς διασυνδέσεις της, τὶς ἐπιχειρήσεις της, τά, κατὰ περίπτωσιν, «συνεταιράκια» της, τὶς (ναί, πλήρεις!!!) ἀσυλίες της καὶ τὴν «διακριτικὴ ἀπουσία» της ἀπὸ τὰ ὅσα (γνωστὰ κι ἄγνωστα!!!) σκάνδαλα, ποὺ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο σχετίζονται μὲ τὸ ὄνομά της καὶ τὴν οἰκογένειά της, πασιφανῶς ἀποδεικνύει πὼς …«τυγχάνει» ἔνας ἀπὸ τοὺς πλέον ἀντιπροσωπευτικοὺς ἐκείνους τύπους, ποὺ ἡ «Ἐπανάστασις (τῶν Rothschild)» μᾶς ἐπέβαλε ὡς σημεῖον ἱστορικῆς μας ἀναφορᾶς. 

Οἱ (κάθε εἴδους) ἀγγελόπουλοι ἁπλῶς καὶ μόνον μᾶς ἐπιβεβαιώνουν πὼς ὄχι μόνον δὲν μᾶς ἐκτιμοῦν, ὄχι μόνον δὲν μᾶς σέβονται, ὄχι μόνον δὲν μᾶς ὑπολογίζουν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀφ’ ἑνὸς παραδέχονται πὼς ὑπάρχουμε μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἐξουσιάζουν λεηλατῶντα μας καὶ πετῶντας μας κάποια ψίχουλα καί, ἀφ΄ ἑτέρου μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο ἀπειλητικῶς, κάθε φορὰ ποὺ ἐμεῖς, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, θέλουμε νὰ πορευθοῦμε σὲ ἄλλην πορεία, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ τὰ σαπρόφυτα μᾶς ἐπιβάλλουν.

Ἐλέῳ τοκογλύφων λοιπὸν ὑπάρχουν οἱ (κάθε) λογῆς ἀγγελόπουλοι στὴν χώρα. Ἐλέῳ τοκογλύφων βασιλεύουν οἱ βενιζελικοὶ καὶ οἱ αὐτοκρατορικοὶ ἀπόγονοι, μὲ τὶς κομματοκρατίες τους, τὶς «ἰδεολογίες» τους καὶ τὶς παραπλανητικές τους ἐκλογές. Ἐλέῳ τοκογλύφων γνωρίζουμε ὡς Ἰστορία μας ὅ,τι βολεύῃ καὶ δὲν θίγει τοὺς τοκογλύφους. Ἐλέῳ τοκογλύφων τιμοῦμε «Ἐπαναστάσεις (τῶν Rothschild)» καὶ ἐλέῳ τοκογλύφων σήμερα διαλύεται ἡ χώρα, ἐφ΄ ὅσον, πάλι ἐλέῳ τοκογλύφων, τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὰ παρελκόμενά του καταστρέφουν ὁ,τιδήποτε ἡ εὐθεία ἐπίθεσίς τους ὑφήρπαξε.

Κατὰ τὰ ἄλλα ὅλα καλά… Πολὺ καλά…
Γιὰ αὐτοὺς φυσικὰ κι ὄχι γιὰ ἐμᾶς.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ναὶ βρέ… Ὅλη ἡ ἀλήθεια τῆς «Ἐπαναστάσεως (τῶν Rothschild)» στὸ πρόσωπο μίας γιάννας ἀποδεικνύεται, ἐπαληθεύεται καὶ προειδοποιεῖ γιὰ τὰ μελλούμενα πού, πάντα γιὰ τὸ …«καλό» μας σχεδιάζονται!!!

Υ.Γ.2. Εἴδατε πόσο …ὑπερκομματικές εἶναι οἱ γιάννες τοῦ κόσμου τους;

Υ.Γ.3.Ἐὰν ἀδυνατοῦμε νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὸν βιασμό μας, ἀπὸ τὴν (κάθε) γιάννα τοῦ κόσμου μας, τότε ἂς πολεμήσουμε. Μὰ γιὰ νὰ πολεμήσουμε, ὡς γνωστόν, ἀπαιτεῖται νὰ γνωρίζουμε καὶ τὸν ἐχθρὸ καὶ στὸν στόχο μά, κυρίως, ἐπάνω ἀπὸ ὄλα ἐμᾶς. Συνεπῶς τὸ πρόβλημα, ἀκόμη, δὲν εἶναι οἱ κάθε λογῆς γιᾶννες τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ ὑπάρχουν, ἐφ΄ ὄσον ὡς πιστοποιημένοι χαχόλοι καὶ μαζάνθρωποι, ἀκόμη καὶ τώρα, ἐξακολουθοῦμε νὰ κυττᾶμε μόνον τὴν ἐπιφάνεια καὶ οὐδέποτε τὴν Οὐσία.

(Visited 221 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅλη ἡ ἀλήθεια τῆς …«Ἐπαναστάσεως» σὲ μίαν Γιάννα!!!

 1. (κλέφτικο) –
  Βαρύς αχός ακούγεται, γρόσια κυλούν ποτάμι.
  Μήνα ο Λάτσης τα ‘φερε, μήνα ο Μαρινάκης;
  Μηδέ ο Λάτσης τα ‘φέρε, μηδέ ο Μαρινάκης,
  η Γιάννα σκιάζει την Τουρκιά με Gucci και Versace
  Μητσοτακαίοι την καλούν στου Μάξιμου τον πύργο
  από τη limo τους μηνά κι από κοντά τους κραίνει
  -Κούλη μου ζώσου τ’ άρματα,πιάσε τα φισεκλίκια
  και δώσε και στον Άδωνι σπαθί μαλαματένιο.
  Μένα με τρέμουν υπουργοί, με τρέμουν βουλευτάδες
  και τέσσερις πρωθυπουργοί στη βίλα μου βαστάζοι,
  η Γιάννα δίχως αστακό, δεν έκαμε, δεν κάμει.

  Κωνσταντίνος Κωστέας

  (εκ του http://trelogiannis.blogspot.com/2019/08/blog-post_41.html)

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ἕνα ἀνθελληνικό κράτος διοργανώνει …ἐπαναστατικούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply