Ἰθαγενεῖς ἐγκαταλελειμμένοι…!!!

Σχετικὰ μὲ τὴν «φυγή» τοῦ ζεύγους Ἀγγελοπούλου καὶ τὸ «καράβι ποὺ βουλιάζει», στὴν τελευταία Σοβιετία τῆς Εὐρώπης:

Ἰθαγενεῖς ἐγκαταλελειμμένοι...!!!1

«Ἡ ἀστικὴ τάξις τῆς χώρας, ἀφοῦ ἔφαγε τὸ παραμῦθι τοῦ «φρέσκου» καὶ τοῦ «ἠθικοῦ πλεονεκτήματος», ἐγκαταλείπει τοὺς …ἰθαγενεῖς στὸ φορολογικὸ Νταχάου, τῆς «παλαβῆς» ἀριστερᾶς».
Ἐὰν συδυάσῃ κάποιος τὴν εἴδηση αὐτὴν μὲ τὴν πρὸ ἡμερῶν ἀλαζονεία τοῦ διοικητοῦ τοῦ ΟΑΕΕ, ποὺ προεκάλεσε ὑπὸ ἐξόντωση ἐλεύθερον ἐπαγγελματία, νὰ πάρῃ τὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ πάῃ στὴν Βουλγαρία, έὰν δὲν μπορῇ νὰ πληρώνῃ τὶς εἰσφορὲς στὸν πιὸ χρεωκοπημένο ὀργανισμό, τῆς πιὸ χρεωκοποπημένης χώρας τῆς Εὐρώπης, μπορεῖ νὰ καταλάβῃ πῶς βαδίζει αὐτὴ ἡ χώρα.

Ποῦ ὁδηγοῦν ὅλα αὐτά;
Στὴν φυγὴ τῶν ἐπενδύσεων,τὴν πτωχοποίηση, τὴν γενίκευση τῆς στάσεως πληρωμῶν καὶ τὴν ἔκρηξη.
Ἡ βόμβα ἔχει πυροδοτηθεῖ καὶ τὶκ τὰκ περιμένουμε…».

Κώστας Στούπας
[email protected]

Ἰθαγενεῖς ἐγκαταλελειμμένοι...!!!3 Ἰθαγενεῖς ἐγκαταλελειμμένοι...!!!2

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply