Ἐπέστρεψε ἡ Ἑλλάς….

Ἡ ἀφαίρεσις τοῦ πίνακος τοῦ Βρυζάκη:«Ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα» ἀπὸ τὸ GAPατο, ἦταν μία πράξις ποὺ δυσαρέστησε πάρα πολλούς, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὺς ἄλλους τοὺς ἐχαροποίησε! 
Ἀπὸ ἐχθὲς ὅμως κοσμεῖ πάλι τὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο. 
Ὄχι δῆλα δὴ πὼς θὰ ἀλλάξῃ πολιτικὴ ἡ χώρα… Σιγά, θὰ πονέσῃ ὁ Ἀντωνάκης…
Ἀλλὰ μᾶλλον πασκίζουν ἐτοῦτοι νὰ κρατοῦν περισσότερα προσχήματα… 

Ῥαζῆ-Κότσικας Ἀθανάσιος.

Σὰν σήμερα, πρὸ 185 ἐτῶν…Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ὄχι σὰν σήμερα, σὰν …αὔριο… Ξημερώματα 11ης Ἀπριλίου… Ἀλλὰ εἶναι Κυριακή σήμερα…Καὶ εἶπα νὰ τὸν τιμήσουμε ἀπὸ τώρα…

Εἴχαμε τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Σὰν σήμερα χιλιάδες γυναικόπαιδα ἐσφάγησαν ἢ ἐσύρθησαν στὰ σκλαβοπάζαρα.. Ὁ Θανάσης Ῥαζηκότσικας ἔπεσε ἀπὸ τοὺς πρώτους, λίγο μετὰ τὴν ἔξοδο, στὴν προσπάθειά του νὰ προστατεύσῃ μίαν ὁμάδα γυναικῶν.

Ἀθάνατος!

Μία λεπτομερῆς καταγραφὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Θανάση Ῥαζηκότσικα, εἶναι ἡ παρακάτω, ποὺ ἀνεκάλυψα στὴν σελίδα Βασιλάδι. Ἡ καταγραφή βασίζεται στὸ βιβλίο τοῦ  Κωνσταντίνου Σβολοπούλου οὐσιαστικῶς, καὶ ἀφορᾷ στὴν ἔρευνά του γιὰ τὴν θαυμάσια αὐτὴν μορφὴ τοῦ ἀγῶνος, ποὺ τὸσο ὅμως ἔχει ἀγνοηθεῖ.

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὴν διαβάσετε.

Φιλονόη.

ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1798-1826
Ο εκλεγμενος Αρχηγος της φρουράς των Μεσολογγιτών
Συνέχεια