Ξερονήσια ἀδιάφορα τά Ἴμια;

Εἶναι μᾶλλον ἀσήμαντο γιὰ ὅσους θεωροῦν τὰ Ἴμια ξερονήσια ἀδιαφόρου ἀξίας, ἀλλά, ἐκτὸς ἀπὸ τόπος θυσίας τῶν τριῶν ἡρώων καὶ προδοσίας τους ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση, τὰ Ἴμια ἀποτελοῦν ἰστορικὸ ὁρόσημο γιὰ τὴν πολεμική μας ναυτικὴ παράδοση καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς χώρας. Συνέχεια

Ὑπάρχουμε μόνον γιατί μᾶς …δανείζουν;

Οἱ #μενουμευρώπηδες μᾶς λὲν ὅτι εἴμαστε ἕνα κράτος, ποὺ ζεῖ μὲ δανεικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως. Μάλιστα (λὲν πώς) ὅ,τι δανειστήκαμε, τὰ …..φάγαμε.

Αὐτὸ ποὺ δὲν σοῦ λὲν οἱ σύγχρονοι κοτζαμπάσηδες καὶ Φαναριῶτες εἶναι τὰ ἑξῆς: Συνέχεια

Ὁ θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνος

Ὁ θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνος7 Ἀπριλίου 1824
Ὁ λόρδος Βύρων ἀποθνῄσκει εἰς Μεσολόγγιον ἐκ πνευμονίας.

Ὁ θάνατός του ἐβύθισε εἰς γενικὸν πένθος ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, διέταξε νὰ ῥιφθοῦν 37 κανονιοβολισμοί, ὅσα ἦσαν τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του, νὰκλείσουν ὅλα τὰ καταστήματα πλὴν τῶν φαρμακείωνν καὶ νὰ γίνῃ γενικὴ πενθηφορία ἐπὶ 21 ἡμέρας. Συνέχεια

Τὰ κόμματα τῆς ὑποτελείας τοῦ …1827. Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται

του Παντελη Καρύκα

hellasforce.com

Η επαναστατημένη Ελλάδα το 1827 στέναζε βαριά λαβωμένη.

Συνέχεια

Ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι…

Ἐδιάβαζα λοιπὸν ἱστορία… Τὸ συνηθίζω τώρα τελευταῖα…
Ἐδιάβαζα γιὰ τὴν κάθοδο τοῦ Δερβὶς πασσᾶ τὸ 1824, στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, καὶ γιὰ τὶς μάχες ποὺ ἐδόθησαν τότε, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀκόμη μία προσπάθεια τοῦ σουλτάνου νὰ σβήσῃ τὴν ἐπανάστασι…
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ ἔκανε ὁ Δερβὶς πασσᾶς ἦταν νὰ στείλῃ ἐπιστολὲς στοὺς ἐπανεστατημένους γκιαούρηδες, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃ οἰκονομία δυνάμεων καὶ νὰ ἀποφύγῃ τὶς συγκρούσεις.

Ξέρετε τί τοῦ ἀπήντησε ὁ ἀμόρφωτος, ἀγροῖκος καί ταπεινός Πανουργιᾶς;

Συνέχεια

Μία …ἀνάμνησις.

Μελετοῦσα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Ψαῤῥῶν κι ἀνερωτήθην γιὰ τὴν κατάληξιν τῶν αἰχμαλώτων. Δύσκολο νὰ φθάσῃ ὁ νοῦς μου τὴν τόση βία… Δὲν ἀντέχεται… Κάθε φορὰ ποὺ κάπως ἡ ἱστορία «ξεκλειδώνει» τὶς ἀλήθειες της ἐμπρός μου, ἔρχεται τὸ αἷμα γιὰ νὰ μοῦ θαμπώσῃ τὴν σκέψι… Δὲν ἀντέχεται…

Συνέχεια