Ξερονήσια ἀδιάφορα τά Ἴμια;

Εἶναι μᾶλλον ἀσήμαντο γιὰ ὅσους θεωροῦν τὰ Ἴμια ξερονήσια ἀδιαφόρου ἀξίας, ἀλλά, ἐκτὸς ἀπὸ τόπος θυσίας τῶν τριῶν ἡρώων καὶ προδοσίας τους ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση, τὰ Ἴμια ἀποτελοῦν ἰστορικὸ ὁρόσημο γιὰ τὴν πολεμική μας ναυτικὴ παράδοση καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς χώρας. Συνέχεια

«Οὐδέν μονιμότερον τοῦ προσωρινοῦ »

 Ἄς ποῦμε λίγα λόγια γιά τίς ἡμέρες ἐκείνες πού ἐνέπνευσαν τόν μεγάλο Γάλλο ζωγράφο Εὐγένιο Ντελακρουά τό 1824 νά δημιουργήση τόν περίφημο πίνακα «ἡ σφαγή τῆς Χίου». Τό πρωτότυπο ἐκτίθεται στό Λοῦβρο. Πιστό ἀντίγραφο ἐξετίθετο στό Μουσεῖο τῆς Χίου.

Ἡ κατάκτησις τῆς Χίου ἀπό τούς Τούρκους τό 1566, ἀνέστειλε προσωρινά τήν οἰκονομική δραστηριότητα τοῦ νησιοῦ. Βάσει τῶν ἀχτιναμέδων ἐπετράπη στούς κατοίκους νά συνεχίσουν ὄχι μόνο τήν ἐμπορική ἀλλά καί τήν πνευματική ἀνάπτυξι πού εἶχε ἀρχίσει κυρίως κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς Γενουατικῆς κατοχῆς. Κατά τόν 17ο αἰῶνα ἡ παιδεία στήν Χίο παρουσίασε νέα ἄνοδο καθώς πολλοί Χιῶτες ἐδώρισαν στό κοινό χρήματα, σπίτια καί σημαντικό ἀριθμό βιβλίων. Συνέχεια