Ὁ θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνος

Ὁ θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνος7 Ἀπριλίου 1824
Ὁ λόρδος Βύρων ἀποθνῄσκει εἰς Μεσολόγγιον ἐκ πνευμονίας.

Ὁ θάνατός του ἐβύθισε εἰς γενικὸν πένθος ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, διέταξε νὰ ῥιφθοῦν 37 κανονιοβολισμοί, ὅσα ἦσαν τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του, νὰκλείσουν ὅλα τὰ καταστήματα πλὴν τῶν φαρμακείωνν καὶ νὰ γίνῃ γενικὴ πενθηφορία ἐπὶ 21 ἡμέρας.

*****

Ὁ λόρδος Βύρων, πρὶν δύο σχεδὸν αἰῶνες, κατάλαβε γιὰ τὸν κόσμο πολὺ περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς σήμερα…

*****

Λόρδου Βύρωνος Δὸν Ζουὰν
Ἆσμα 12ο , Στροφὲς V -VI

Ποιός κρατᾶ τήν πλάστιγγα τῆς παγκοσμίου ἰσορροπίας;
Ποιός ἄρχει ἐπί τῶν Βασιλοφρόνων καὶ τῶν Φιλελευθέρων βουλευτῶν ἀδιακρίτως;
Ποιός ξεσήκωσε τούς γυμνοὺς ἀχίτωνες πατριῶτες τῆς Ἰσπανίας;
(Καὶ διαδίδει τὶς φῆμές ποὺ κάνουν τὶς ἐφημερίδες τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης νὰ τρίζουν καὶ νὰ τραυλίζουν);
Ποιός διαχέει ἠδονές καί βάσανα, τόσο στόν Παλιό ὄσο καί στόν Νέο Κόσμο;
Ποιός σχεδιάζει καί χλευάζει τήν πολιτική;
Μήπως τό φάντασμα τοῦ εὐγενικοῦ θάῤῥους τοῦ Βοναπάρτη;
Ὁ Ἰουδαῖος Ῥόθτσιλτ καὶ ὁ χριστιανὸς κολαοῦζος του, ὁ Μπέρινκ.
Αὐτοί, καὶ ὁ ἀναμφισβήτητα φιλελεύθερος πειρατὴς Λαφὶτ,
Εἶναι οἱ ἀληθινοὶ ἄρχοντες τῆς Εὐρώπης.
Κάθε δάνειο, δὲν εἶναι ἁπλῶς κερδοσκοπικὸ κτύπημα,
Εἶναι μοχλὸς γιὰ τὴν καθήλωση ἑνὸς ἔθνους ἢ τὴν ἀνατροπὴ ἐνὸς θρόνου.
Καὶ οἱ Δημοκρατίες, συμμετέχουν λιγουλάκι.
Οἱ μέτοχοι τοῦ δανείου γιὰ τὰ ὀρυκτὰ τῆς Κολομβίας εἶναι γνωστοὶ εἰς τὸ χρηματιστήριον,
Στὴν «συναλλαγή», καὶ τὸ ἀργυροῦν ὑπέδαφος τοῦ Περοῦ, ποὺ χρήζει τῆς προεξοφλήσεως τοῦ Ὁβριοῦ.

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply