Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό ἤ…;;;;;;;

Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό ἤ...;;;;;;;Ἐπί τέλους πρέπει νά συνειδητοποιήσῳ πώς στήν φύσιν ἐπιβιώνει τό καλλίτερα προσαρμοσμένο εἶδος;

Καί τί ἀκριβῶς σημαίνει προσαρμογή;
Μήπως σημαίνει πώς μπορῶ νά ἀντιμετωπίζῳ τόν κάθε κίνδυνο, τήν κάθε ἀπειλή, τήν κάθε ἀβεβαιότητα μέ πυγμή καί σθένος; Μήπως σημαίνει πώς ἐάν δέν τό κάνῳ, θά βρεθῆ κάποιος ἱκανότερος γιά νά μέ παρακάμψῃ ἤ καί νά μέ ξεκάνῃ;
Μήπως σημαίνει πώς πάντα θά τρέχω πίσω ἀπό κάποιον ἄλλον γιά νά μέ ἐλεήσῃ;

Ὅταν εἶδα τὴν παραπάνω εἰκόνα, θυμήθηκα αὐτό:

«Ἄφησέ με… Πρέπει νὰ κατεβῶ μόνος μου!»

Κι αὐτὸ εἶναι πραγματικὸ περιστατικόν.
Κι αὐτός, ὁ κυρ-Ἀπόστολος εἶναι, παρὰ τὰ χρόνια του καὶ τὰ τόσα του ἀτυχήματα, νικητὴς τῆς ζωῆς.
Κι αὐτό, ποὺ ἔκανε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀπὸ κάποιους ἴσως νὰ χαρακτηρίζεται βάρβαρον.
Καὶ ναί, ἐὰν δὲν γίνουμε σὰν κι αὐτόν, ΔΕΝ θὰ τὰ καταφέρουμε…
Καὶ ναί, ἡ ὅποια ἀνθρωπιά μας σὲ συνθῆκες ἀκραῖες θὰ ἀποδειχθῆ, ὅμως πάντα ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐπιβιώσεως.

Τί σᾶς λέω πρωϊνιάτικα;
Τὰ ἀναγκαῖα νομίζω…

Φιλονόη

Φωτογραφία.

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply