Ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι…

Ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι...

Διάβαζα λοιπὸν ἱστορία… Τὸ συνηθίζω τώρα τελευταῖα…
Διάβαζα γιὰ τὴν κάθοδο τοῦ Δερβὶς πασσᾶ τὸ 1824, στὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, καὶ γιὰ τὶς μάχες ποὺ ἐδόθησαν τότε, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπιστῇ ἀκόμη μία προσπάθεια τοῦ σουλτάνου νὰ σβήσῃ τὴν ἐπανάστασι…
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ ἔκανε ὁ Δερβὶς πασσᾶς ἦταν νὰ στείλῃ ἐπιστολὲς στοὺς ἐπαναστατημένους γκιαούρηδες, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃ οἰκονομία δυνάμεων καὶ νὰ ἀποφύγῃ τὶς συγκρούσεις.

Ξέρετε τί τοῦ ἀπήντησε ὁ ἀμόρφωτος, ἀγροῖκος καί ταπεινός Πανουριᾶς;

«ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι, οἵτινες παραλόγως ἐγείρουν ὅπλα εἰς βασιλέα καλῶς διοικοῦντα».

Συνεπῶς ὁ Πανουριᾶς, καθῶς φυσικὰ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ξεβράκωτοι, ἀγράμματοι, πεινασμένοι ποὺ σήκωσαν τὰ ἅρματα, κατὰ τοῦ σουλτάνου καὶ τῶν λοιπῶν κρατούντων, οὐδέποτε ἔνοιωσαν ἀποστᾶται. Τὸ δίκαιον ἀποζητοῦσαν καὶ γιὰ αὐτὸ πολέμησαν καὶ θυσιάστηκαν.

Διάβασα ἐπίσης γιὰ τὰ διάφορα σχόλια ποὺ ἔκαναν γνωστοὶ δημοσιοκάφροι, ἀναφορικῶς μὲ τὶς διαμαρτυρίες ἀπολυμένων. Εἶπε ὁ στόμας τους… Καὶ τὶ δὲν εἶπε…
Βλέπετε ὁ πεινασμένος πρέπει νὰ ψοφήσῃ κι ὁ χορτάτος νὰ φαρδαίνῃ κώλους, τρώγοντας ἀπὸ τὶς σάρκες τοῦ πεινασμένου κάτι παραπάνω ἀπὸ ὅσο ἔως τώρα ἔτρωγε…

Κάποιος λοιπὸν νὰ μεταφέρῃ στοὺς ἀχρείους δημοσιοκάφρους τὴν παραπάνω ἀπάντησι.
Διότι δὲν διαφέρουν σὲ κάτι οἱ ἐπιχειρήσεις καταστολῆς τῆς ἐπαναστάσεως, ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ σουλτάνου, τότε, μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις καταστολῆς τῶν πεινασμένων, ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν «κρατούντων» σήμερα.

Προσωπικῶς, ἄν καὶ εἶμαι κατὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν δράσεων, ποὺ σπρώχνουν τοὺς ἀνθρώπους στὰ χέρια τῶν ἀνεγκεφάλων ὀργάνων καταστολῆς, διότι πιστεύω βαθύτατα στὴν ἐπ΄  ἀόριστον ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ἐργασίες μας, αὐτὴν τὴν ἀπάντησι θὰ κολλοῦσα στὰ μοῦτρα τοῦ κάθε παπαρολόγου.
Νὰ καταλάβῃ τὶς ὁμιότητες ἀποκλείεται…
Νὰ προετοιμάζεται ὅμως γιὰ τὰ …δικά του χειρότερα, ἴσως νὰ τὰ καταφέρῃ…!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Καὶ τότε, ὅπως καὶ τώρα, οἱ πολλοὶ κρύβονταν στὶς σπηλιές, ὅταν ἔκαναν ἐπιδρομὲς οἱ πασσάδες. Λίγοι, πολὺ λίγοι, πάρα πολὺ λίγοι, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν γιὰ νὰ διώξουν τὸν τότε δυνάστη. Λέτε νά γίνουν περισσότεροι σήμερα;

Υ.Γ.2. Ἄ, καὶ κάτι ἀκόμη. Ὁ Πανουριᾶς ἦταν μὲ τοὺς νικητές. Νὰ τὸ θυμόμαστε αὐτό…

 φωτογραφία

(Visited 153 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀποστᾶται λέγονται ἐκεῖνοι… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply